Hvad er eTwinning Skolemærket?

eTwinning-skoler er fremragende eksempler på, hvordan hele skoler kan drage fordel af eTwinning. De fremmer aktivt eTwinnings værdier og pædagogik, de fremstår som model for andre skoler.

Label

eTwinning-skoler anerkender betydningen af eTwinnings værdier og indlejrer dem i skolens politik, praksis og faglige udvikling med støtte fra skoleledelsen.

Med eTwinning-skolemærket anerkendes og evalueres det engagement og den deltagelse, som ikke kun enkelte eTwinnere, men hele skolen har ydet og hvor lærerteams og skoledelser samarbejder.

Ideen bag at opnå status af eTwinning-skole er at gennemgå en udviklingsrejse gennem et landskab af enkeltoplevelser der kan vurderes objektivt. Det er ikke en konkurrence men snarere en udvikling fra et niveau til det næste.

Kompasset for alle eTwinning-skoler er redegørelsen fra eTwinning-skoler.

Hvad er fordelene?

eTwinning-skoler:

Ansatte og ledere på de prisvindende skoler opfordres til at deltage i relevante programmer for faglig udvikling og kan indgå i en eTwinning-gruppe med fokus på praksis, samarbejde og deltagelse i særlige online events.

Hvordan kan din skole erhverve sig eTwinning Skolemærket?

Erhvervelse af eTwinning Skolemærket foregår i to trin.

Trin et

Er et automatisk tjek på følgende tre områder:

Hvis skolen opfylder disse krav, vil alle registrerede eTwinnere på skolen modtage en invitation på e-mail til at udfylde et selvevalueringsskema på eTwinning Live.

Trin to

Ansøgerne skal udfylde et selvevalueringsskema på skolens vegne.

Dette selvevalueringsskema omhandler 4 eTwinning-søjler:

Hvordan ansøger jeg

TIPs:

KRAV TIL TRIN 2

Før indsendelse skal ansøgeren fremlægge dokumentation for at alle følgende betingelser er opfyldt.

Listen over belønnede eTwinning-skoler 2021-2022 vil blive offentliggjort sidst i marts - først i april 2021.

Bemærk: dette er kun gældende for denne ansøgningsrunde, og på grund af vilkårene omrking COVID-19, er denne forudsætning (angivelse af arrangementer til promovering af eTwinning) frivillig. Uanset om lærere har arrangeret events her, vil de få 1 point for dette spørgsmål. Informer venligst jeres kolleger herom.

Se hvilke skoler der har modtaget eTwinning Skolemærket her.

2018 – 2019 eTwinning skolecertifikat pristildelinger

Klik her for at se den fuldstændige liste over de omtalte skoler.

2019 – 2020 eTwinning skolecertifikat pristildelinger

Klik her for at se den fuldstændige liste over de omtalte skoler.

2020 – 2021 eTwinning skolecertifikat pristildelinger

Klik her for at se den fuldstændige liste over de omtalte skoler.

2021 – 2022 eTwinning skolecertifikat pristildelinger

Klik her for at se den fuldstændige liste over de omtalte skoler.