article image

Det Nationale Kvalitetscertifikatet

eTwinnings Kvalitetsmærke tildeles lærere, som har gennemført fremragende eTwinning-projekter. Certifikatet er et bevis på, at projektet har opnået en bestemt national og europæisk standard.

NATIONALT KVALITETSMÆRKE

quality label icon

 1. Har dit eTwinning-projekt fælles mål og en delt plan?
 2. Er det afsluttet eller er det i sine sidste faser?
 3. Har du og dine elever bidraget til alle projektaktiviteterne?
 4. Har du og dine partnere arrangeret fælles aktiviteter?
 5. Har du overvejet eSikkerheds- og copyrightspørgsmål?

Hvis du kan svare JA til alle 5 krav, hvorfor så ikke ansøge om et Nationalt Kvalitetsmærke?

Et Nationalt Kvalitetsmærke tildeles lærere, der har gennemført fremragende eTwinning-projekter, og vidner om, at projektet har nået et højt kvalitetsniveau i deres land.

Sådan ansøger du

quality label icon

 1. Log ind på eTwinning Live 
 2. Gå til Projekter
 3. Find dit projekt og klik på Ansøg om Kvalitetsmærke
 4. Udfyld alle bokse med de nødvendige oplysninger og sørg for dokumentation for dit arbejde
 5. Du kan følge ovenstående trin for hvert af dine projekter, som du mener, fortjener et Kvalitetsmærke.

Nyttige råd

quality label icon

Formuler alle dine oplysninger på forhånd i et Word-dokument og kopier dine svar ind i ansøgningsskemaet. Dermed undgår du at miste det, du har skrevet i skemaet, hvis den tager mere end 30 minutter at udfylde! Skaf flere oplysninger om de ikke-synlige aspekter af dit projekt, da evaluatorerne vil se nærmere på alt synligt arbejde i dit TwinSpace

Kvalitetsmærket tildeles læreren, og det er personligt. Selv om du samarbejder med kolleger på din skole, bør I hver især ansøge om et Kvalitetsmærke og gøre rede for hvordan han/hun har bidraget til projektet. Kvalitetsmærket tildeles lærere, som har bidraget aktivt og synligt til projektets aktiviteter. 

Hvorfor ansøge:

quality label icon

Konkret anerkendelse for lærere og skoler for det høje niveau i deres eTwinning-aktiviteter. Motivere elever til fortsat deltagelse og arbejde med eTwinning-aktiviteter og en konkret måde at vise på, at deres anstrengelser er blevet værdsat. Elever kan modtage Elevkvalitetsmærket, hvis deres lærer modtager et Nationalt Kvalitetsmærke. Officiel bekræftelse på skolens engagement i kvalitet og åbenhed i fælleseuropæisk arbejde.

Hvem tildeler kvalitetsmærket?

Den Nationale Supportorganisation (NSO) i de enkelte lande evaluerer ansøgninger fra skoler om det Nationale Kvalitetsmærke. Mærkerne tildeles løbende året igennem, dog har nogle lande faste deadlines, så forhør dig hos din NSO om oplysninger om deadlines i dit land. Når din ansøgning er godkendt eller afslået, bliver du kontaktet af din NSO.

KRITERIER FOR KVALITETSMÆRKER

Pædagogisk innovation

quality label icon

 • projektet fremstår originalt med hensyn til tema
 • det anvender mangfoldige pædagogiske metoder
 • det er eleverne, der tager føringen
 • eleverne interagerer med deres partnere og samarbejder på forskellige måder som informationsindsamling, problemløsning, research og sammenlignende studier
 • eleverne udfylder forskellige roller som kunstnere, journalister, teknikere, forskere, skuespillere osv..

Tværfaglighed

quality label icon

 • projektet er forankret i skolens læseplaner
 • størstedelen af projektarbejdet er gennemført i skoletiden
 • integrationen af projektet i læseplanen fremgår tydeligt
 • projektarbejdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres færdigheder og kompetencer
 • den projektbaserede pædagogiske ramme er forklaret og dokumenteret af læreren

Samarbejde mellem partnerskoler

quality label icon

 • samarbejdsaktiviteter rækker længere ud end kommunikation
 • partnerskoler arbejder sammen om at gennemføre fælles aktiviteter
 • partnere er ikke kun modtagere af oplysninger
 • samarbejdsaktiviteter fører til et konkret resultat

Anvendelse af teknologi

quality label icon

 • teknologien anvendes til at hjælpe partnerne med at nå deres pædagogiske mål
 • værktøjerne hjælper partnerne til indbyrdes bedre samarbejde

Resultater, påvirkning og dokumentation

quality label icon

Synlige resultater sikrer at:

 • projektresultater præsenteres online
 • elever bruger TwinSpace
 • at der findes dokumentation for alle projektets trin, herunder planlægning - aktivitetsbeskrivelser - evaluering - feedback 
 • du evaluerer og offentliggør den virkning, som projektet har haft på elever og lærere, som har deltaget i det.

Benyt tjeklisten herunder når du planlægger og udfører dit projekt til at kontrollere om dit projekt opfylder kriterierne for Kvalitetsmærket.