article image

eTwinning-priser

De Europæiske eTwinning-priser

Hovedkategorien er sponsoreret af Europa-kommissionen og er inddelt i følgende fire niveauer:

Elever i alderen op til 6 år

Elever i alderen 7 til 11 år

Elever i alderen 12 til 15 år

Elever over 16 og 19 år 

Hvem kan deltage?

For at ansøge om deltagelse i konkurrencen skal et projekt have modtaget Det Europæiske Kvalitetscertifikat i et af årene for projektforløbet. Alle projekter skal kunne bevise, at de har været aktive i skoleåret 2017-2018.

NB: Drejer det sig om et vinderprojekt, vil kun de partnere, som har modtaget et Nationalt Kvalitetscertifikat for projektet, være kvalificerede til at deltage.

Projekter kan kun een gang ansøge om eTwinning-priser; imidlertid kan projekter som kan fremvise betydelige forbedringer over tid, ansøge anden gang efter skøn fra de Nationale Support Services.

Regler

Hvad er et bidrag?

Et bidrag består af et europæisk eTwinning samarbejdsprojekt, hvor skoler fra forskellige lande deltager og bruger IT. Projektet skal have et håndgribeligt resultat, som giver evaluatorerne en konkret ide om projektets værdi, proces og resultater. Hvert bidrag beskrives på følgende måde:

  • Projektets titel.
  • Projektinformation bestående af alderskategori samt links og dokumenter om projektets resultater.
  • Beskrivelser af de forskellige elementer i projektet som defineret i kriterierne (max. 150 ord pr. kriteriesektion).

VIGTIGT:

** Bidragydere skal offentliggøre så meget som muligt. Evaluatorerne har ikke adgang til privat materiale, såsom til det private Twinspace. Sørg venligst for gæsteadgang og adgangskode så evaluator kan får adgang til dit arbejde i TwinSpace. **

Hvor det er muligt, bør bidraget også indeholde kontekstuel information, såsom tidligere priser eller konkurrencer, hvor man har deltaget eller vundet, selskabsfinansiering mv.

Legale og etiske problemer

Alle bidrag skal følge de europæiske aftaler om copyright. Korte citater må bruges, hvis kilden angives tydeligt. Billeder, film, audio og andet multimedie må kun bruges, hvis det er produceret af skolen eller lignende, eller hvis ejeren tydeligt har givet lov til brug, eller det er taget fra gratis resurser såsom Clip Art.

Bidrag, der indsendes til konkurrencen om eTwinning-priserne, forbliver skolens/organisationens eller lærerens ejendom. Europakommissionen og den Centrale og Nationale eTwinning Support har fuld ret til at gøre materialet frit tilgængeligt til undervisningsbrug på nettet, på CD-ROM eller på et andet medie fra indsendelsesdatoen til deadline.

Evaluering 

Evaluatorerne vil overveje følgende kriterier:

  • Pædagogisk innovation: Hvordan aspekter af projektet anses for at være innovative og kreative med hensyn til indhold og mål, strategi, aktiviteter og metoder, slutresultater, formidling og offentliggørelse.
  • Tværfaglighed: Hvordan projektet blev integreret i den eksisterende læseplan.
  • Kommunikation og udveksling mellem partnerskoler: Hvordan lærere og elever kommunikerer og samarbejder i løbet af projektet (fx, ikke blot deler resultater, men samarbejder aktivt).
  • Samarbejde mellem partnerskoler
  • Anvendelse af teknologi: Hvordan man kommer ud over brugen af e-mail; hvordan projektet gjorde brug af IT værktøjer kreativt.
  • Resultater, påvirkning og dokumentation: Hvad resultaterne af projektet var, og hvorfor projektet fortjener at blive belønnet.

Hvordan ansøger du?

Alle bilag indsendes ved at klikke på det tilgængelige link på eTwinning Live.

Klik på projekttasten og du vil finde linket på listen over aktioner under projektbeskrivelsen.

Priser i Specialkategorier

Spansk sprog

Prisen er sponsoreret af Det Spanske Ministerium for uddannelse og erhvervsuddannelse.

Denne specialkategori belønner et projekt, som benytter spansk som hovedkommunikationssprog eller som lægger vægt på, at undervisningen i spansk foregår på en innovativ måde.

Fransk sprog

Sponsoreret i fællesskab af Den Internationale Sammenslutning af Fransklærere og eTwinnings Nationale Support Service i Frankrig.

Denne specialkategori belønner et projekt, som benytter fransk som sit vigtigste kommunikationssprog, eller som lægger vægt på, at undervisningen i fransk foregår på en innovative måde.

Marie Skłodowska Curie Prisen

Prisen er sponsoreret af eTwinnings Nationale Supportservice i Polen.

Denne specialkategori er oprettet med henblik på at hylde Marie Skłodowska Curies liv og arbejde. Hun var kvindelig pionerforsker, vinder af Nobelprisen to gange i både fysik og kemi. Denne pris vil blive tildelt det projekt, som er bedst til at anvende et hvilket som helst fysik- eller matematikprojekt som basis for deres projektarbejde. Prisen kan også søges af projekter i andre fag, som på en eller anden måde har Marie Skłodowska Curies liv og arbejde som deres hovedtema.

Yunus Emre Prisen for Humanisme og interkulturel forståelse

Sponsoreret af eTwinnings Nationale Supportservice i Tyrkiet.

Yunus Emre var en fattig tyrkisk digter og sufist, som levede i både det 13. og det 14. århundrede. Han var optaget af at skrive, synge og tale på det sprog, som var datidens virkelige tyrkiske sprog. Det vigtigste budskab i Yunus Emres filosofi er kærligheden til menneskeheden, og det udsender et klart budskab til alle mennesker om at leve sammen i fred, uafhængig af religion, sprog og race. Prisen vil blive uddelt til projekter, som øger bevidstheden herom og forståelsen mellem mennesker gennem styrkelse af den internationale dialog mellem projektdeltagerne i partnerlandene.

Engelsk Sprogpris

Denne pris belønner projekter, hvor Engelsk sprog bruges som det vigtigste kommunikationssprog i arbejdet med projekter, der har fokus på emnet solidaritet eller løsning af problemer mellem fællesskaber eller lande. Projekterne skal involvere elever i alderen 12 til 15 år eller 16 til 19 år.

Middelhavsprisen

Sponsoreret af de Nationale Supportservices i Grækenland, Cypern, Frankrig, Spanien, Italien, Portugal, Albanien, Kroatien.

Middelhavsprisen uddeles til projekter, der beskæftiger sig med Middelhavet dets miljø, historie, kultur, madkultur, turisme og lignende emner. Middelhavet repræsenterer den centrale hovedfærdselsåre for transport, handel og kulturel udveksling mellem forskellige folkeslag. Prisen er åben for alle alderskategorier og alle lande, som har arbejdet med et projekt, der har relation til Middelhavet.

Peyo Yavorov”-Prisen - For et projekt der styrker lysten til at læse blandt unge

Sponsoreret af Bulgariens Nationale Supportservice.

Prisen tildeles et projekt, der har til hovedformål at styrke lysten til at læse blandt unge. Prisen er opkaldt efter en af de helt centrale repræsentanter for bulgarsk litteratur – Peyo Yavorov. Prisen er åben for deltagelse af alle alderskategorier og fra alle lande.

Borgerskabspris

Sponsoreret af de Nationale Supportservices i Frankrig og Tyskland.

Denne pris belønner projekter, som i deres tema lægger op til en udforskning af praksis omkring aktivt borgerskab, enten set i et historisk perspektiv eller på grundlag af undersøgelser af rettigheder og ansvar som borger både i virkelighedens verden og det 21. århundredes digitale verden.