eTwinning er fællesskabet for skoler i Europa.

eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (lærere, skoleledere, bibliotekarer osv.), som arbejder på en skole i et af de europæiske lande, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling. Kort fortalt deltage i og blive en del at det mest spændende uddannelsesfællesskab i Europa.

eTwinning støtter skolesamarbejde i Europa ved brug af informations - og kommunikationsteknologi (it) ved at tilbyde support, værktøjer og service. eTwinning tilbyder også gratis og løbende online faglig udvikling for undervisere.

eTwinning blev lanceret i 2005 som hovedindsatsområdet i Europakommissionens e-Læringsprogram. eTwinning har været fuldt integreret i Erasmus+, det europæiske program for uddannelse, ungdom og idræt, siden 2014.

Den centrale support service styres af European Schoolnet, et internationalt partnerskab af 34 undervisningsministerier, der udvikler læring til skoler, lærere og elever på tværs af Europa. eTwinning støttes yderligere på nationalt plan af 38 nationale supportorganisationer (NSO).

eTwinning-portalen

eTwinning-portalen er indgangen til eTwinnings verden. På 28 sprog tilbyder eTwinning.net nyheder fra eTwinning-lande, professionelle udviklingsmuligheder, oplysninger om anerkendelse så vel som eksempler på vellykkede projekter.

Ved at tilmelde sig eTwinning får lærere adgang til:

eTwinning Live

Hvor lærere kan få fuldt udbytte af eTwinning-fællesskabet. Lærere kan her søge efter andre tilmeldte eTwinnere og skoler, have kontakt med dem og følge deres aktiviteter. Lærere har adgang til alle online og on-site arrangementer oprettet af eTwinnere, ligesom de kan lave deres egne.

Gennem eTwinning Live kan lærere oprette deres egne projekter, hvorfra de kan starte aktiviteter om forskellige emner og nøglekompetencer gennem samarbejde med to eller flere lærere og deres elever.

Lærere kan finde online professionelle udviklingsmuligheder, som eTwinning tilbyder på europæisk plan. Læringsarrangementer er korte, koncentrerede og underholdende kurser som introducerer lærerne til et emne, stimulerer ideer og hjælper dem med at udvikle deres færdigheder. På et læringsarrangement forpligter man sig typisk til 4-6 timers engagement. Online Seminarer er live online videomøder af en times varighed, hvor lærere har mulighed for at lære, drøfte og diskutere en række temaer.

Lærere kan også tilmelde sig eTwinning-grupper - virtuelle rum, hvor eTwinnere mødes og drøfter bestemte emner, temaer eller andre områder der har interesse. Der findes 14 grupper som koordineres af CSS og modereres af erfarne eTwinnere. Grupperne er:

 1. Coding at schools
 2. English as a Second Language
 3. Entrepreneurship in education
 4. Bringing eSafety into eTwinning projects
 5. French as a Second Language
 6. STEM
 7. Sustainable Schools Network
 8. Game-based classroom
 9. Inclusive Education
 10. Creative Classroom
 11. Virgilio - Your eTwinning Guide
 12. Gender - Know How to Stop Stereotypes
 13. Integrating Migrant Students at School
 14. School Leadership

eTwinning Live app

eTwinnings mobilapplikation giver brugerne mulighed for at få adgang til eTwinning Live services og beskeder via deres mobile enheder. eTwinnere kan holde sig up-to date med, hvad der sker på eTwinning Lives platform, ved hjælp af appens pop-up notifikationer, og foretage grundlæggende handlinger såsom at acceptere en kontaktanmodning.

Appen kan downloades på Apple App Store og Google Play Store. Den kan anvendes både på smartphones og tablets. Skynd dig at tilmelde dig eTwinnings mobile fællesskab i dag!

TwinSpace

Stedet hvor eTwinnings magi virkelig begynder, er TwinSpace: en sikker platform som kun kan ses af de lærere, der deltager i det givne projekt. Elever kan også inviteres ind på TwinSpace for at mødes og samarbejde med jævnaldrende fra deres partnerskoler.

School Education Gateway

Lærere er velkomne til at besøge School Education Gateway, Europas onlineplatform for uddannelse på skoler - præsenteret på 23 europæiske sprog. Det er en enkel adgangsport for lærere, skoleledere, beslutningstagere, eksperter og andre professionelle på uddannelsesområdet. Tilmeld dig i dag og hold dig informeret om europæisk politik og aktioner for skoler.