E-bezpečnost a eTwinning

E-bezpečnost souvisí s tím, co je třeba při práci na Internetu zvažovat.

eTwinning nabízí bezpečnou platformu zaměstnancům (učitelům, ředitelům, knihovníkům a dalším) škol v evropských zemích zapojených do programu, aby mohli komunikovat, spolupracovat, připravovat projekty, sdílet a – stručně řečeno – cítit se součástí nejzajímavější vzdělávací komunity v Evropě. Identitu učitelů, kteří se v eTwinningu zaregistrují, vždy ověřuje a potvrzuje národní podpůrné středisko, poté mohu začít využívat všech prvky eTwinningové platformy.

Existují však problémy související s bezpečnou prací na Internetu, o nichž by všichni, učitelé i studenti, měli vědět a měli by být připraveni je řešit ke spokojenosti všech ostatních, ať již jde o kyberšikanu nebo zveřejňování fotografií. Všichni občané dnešního světa jsou také občany světa digitálního a musí vědět, jaká práva a povinnosti jako digitální občané mají.

Dobrý výchozí bod, kde se seznámit s nejnovějšími trendy a problémy, najdete zde.

V následujících sekcích předkládáme odpovědi na často pokládané dotazy související s prací učitelů na školách:

  • Environmental Education