article image

Certifikát „eTwinningová škola“ – ocenění práce eTwinningových škol

Od nynějška můžete žádat o nový certifikát. Smyslem certifikátu „eTwinningová škola“ je ocenit práci celých škol.

Myšlenka oceňovat práci vykonanou v eTwinningu tu byla od samotného počátku – na národní i evropské úrovni mohou učitelé za svůj projekt získat certifikát kvality. Tyto certifikáty se však týkají pouze projektové práce jednotlivých učitelů. Protože bychom rádi ocenili i práci celých škol, můžete se od nynějška ucházet o nový typ certifikátu – certifikát „eTwinnigová škola“.

Důvodem dělování nového certifikátu je snaha organizátorů eTwinningu posuzovat a oceňovat aktivitu, odhodlání a nadšení nejen jednotlivých eTwinnerů, ale celých učitelských týmů a ředitelů škol.

Získání statutu eTwinningové školy lze vnímat jako cestu vývoj na základě bodů, které lze objektivně hodnotit. Nejde o soutěž, ale spíše o posun z jedné úrovně na další.

Proč žádat o udělení certifikátu „eTwinningová škola“?

Oceněné školy:

Zaměstnance a ředitele oceněných škol přizveme k účasti ve specializovaných programech profesního vzdělávání.

Kritéria

Proces udělování certifikátu „eTwinningová škola“ má dvě fáze:

1. fáze

Spočívá v automatickém ověření těchto tří bodů:

  • Škola je na eTwinningovém portále zaregistrována již více než dva roky.
  • V době podání žádosti jsou na školu napojeni nejméně dva učitelé aktivně činní v eTwinningu.
  • Škola má evropský eTwinningový projekt oceněný národním certifikátem kvality (realizovaný během posledních dvou let kd datu podání žádosti).

Pokud škola tyto podmínky splňuje, obdrží všichni zaregistrovaní eTwinneři na škole e-mail s výzvou k vyplnění formuláře zaměřeného na hodnocení vlastní školy, který je k dispozici na platformě eTwinning Live.

2. fázi

Všichni eTwinneři na škole vyplní výše zmíněný formulář, který vyžaduje ohodnocení školy v těchto šesti oblastech:

  • Kritéria A: Škola musí doložit uskutečnění aktivit, které dokládají povědomí učitelů a žáků o bezpečném používání Internetu.
  • Kritéria B: Škola musí doložit, že na eTwinningových aktivitách aktivně spoluprácuje minimálně tříčlenná skupina učitelů.
  • Kritéria C: Škola musí doložit, že do eTwinningových projektů jsou zapojeny minimálně dvě skupiny žáků.
  • Kritéria D: Škola musí doložit účast dvou aktivních eTwinningových učitelů v minimálně jednom eTwinngovém vzdělávacím programu a jejich podíl na strategickém rozvoji školy.
  • Kritéria E: Škola musí o své účasti v eTwinningu informovat veřejnost, např. tak, že na webu školy zveřejní eTwinningové logo a/nebo popis eTwinningových aktivit nebo předloží důkazy z propagačních či politických dokumentů školy nebo brožury o škole.
  • Kritéria F: Škola musí doložit, že se v roce, kdy žádá o certifikát, uskutečnila na škole nebo v místní komunitě akce zaměřená na propagaci eTwinningu.

Školy budou vyzvány, aby doložily splnění jednotlivých kritérií, a finální žádost musí potvrdit ředitel či manažer školy.

Uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ pro období 2018 – 2019

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.

Uděleny certifikáty „eTwinningová škola“ pro období 2019 – 2020

Zde najdete kompletní seznam oceněných škol.