Publikace

V našich publikacích a příručkách si přečtěte více o aktivitě eTwinning a o tom, jak můžete dále rozvíjet své nápady a rozšiřovat své znalosti technologií.

eTwinning's 2017 Full Report: “eTwinning Twelve Years On: Impact on teacher's practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners”
 • August 2018 (EN, - pdf)
SOUHRNNÁ ZPRÁVA: „Dvanáct let eTwinningu: Dopad na výukové postupy, dovednosti učitelů a možnosti profesního rozvoje z pohledu eTwinnerů“
Budování kultury inkluze prostřednictvím eTwinningu
Monitorovací zpráva eTwinningu za rok 2016 „Monitorování eTwinningové praxe – pilotní projekt zaměřený na rozvoj kompetencí učitelů“
"Rozvoj digitální společnosti: Podpora aktivního občanství prostřednictvím eTwinningu"
eTwinningová generace, slavíme deset let eTwinningu

leden 2016 (BG, BS, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SLSQ, SV, TR - pdf)

10 let existence eTwinningu: dopad na výuku, dovednosti a profesní rozvoj učitelů
Rozvíjení kompetencí žáků prostřednictvím eTwinningu
eTwinningová e-kniha zaměřená na ambasadory 
Cesta eTwinningem
 • leden 2013 (EN, CZ -  pdf)
eTwinnigové školní týmy: případové studie o spolupráci učitelů v eTwinningu

Nová publikace: eTwinningová kuchařka
Žáci v eTwinningu: případová studie o zapojení žáků
Hlasy eTwinningu: Slovo mají učitelé
 • prosinec 2010 (EN - pdf)
Profesionální rozvoj učitelů: přehled současné praxe
eTwinning ve třídě: nejlepší aktivity realizované ve školním roce 2008/2009
 • květen 2010 (in DEENESFRIT - pdf)
eTwinning 2.0 - Budujeme komunitu škol v Evropě
 • březen 2010 (EN, CZ - pdf)
Více než školní projekty - zpráva o aktivitě eTwinning ve školním roce 2008-2009
eTwinning: Jazyk, kultura a zážitky
 • září 2008 (EN – pdf)
Učíme se s eTwinningem: Příručka pro učitele
 • duben 2007 (EN – pdf)
Učíme se s eTwinningem
 • duben 2006 (EN – pdf)
První rok aktivity eTwinning v Evropě
 • březen 2006 (ENDEFR – pdf)
Zprávy skupiny pedagogických poradců
 • září 2006 – (EN – pdf)
 • říjen 2006  – (EN – pdf)
 • únor2007 – (EN – pdf)
 • eSafefty
 • eTwinning School
 • Lesson