My Alien friend

  • Oceněno : Prize for projects involving a school from Eastern Partnership Countries (4-11)(Vítěz, 2015)
  • Úroveň : Od 7 pro 11
  • Klíčové kompetence : Kulturní povědomí a vyjádřování / Občanství

    Předměty : Cizí jazyky / Předměty na 1. stupni

Children have a natural tendency to be creative.Through creativity they find most natural way to express themselves and get to know the things around them.The challenge is to meet and communicate with other students using a character created by them.