Bookraft

  • Oceněno : (Vítěz)
  • Úroveň : Od 11 pro 17
  • Klíčové kompetence : Jazyky / Kulturní povědomí a vyjádřování / Občanství

    Předměty : Dramatická výchova / Historie kultury / Hudební výchova / Informatika/ICT / Jazyk a literatura / Mediální výchova / Mezipředmětové vztahy

School librarians cooperate with teachers in Poland, Cyprus and Greece to enhance book enjoyment through crafts and creative activities.