Všechny projekty

WE ALL SPEAK THE SAME LANGUAGE - ONLINE MAGAZINE

  • Oceněno : European Prize for Intercultural Understanding for the age category of 9 to 13(Vítěz, 2018)
  • Úroveň : Od 9 pro 13
  • Klíčové kompetence : Digitální / Jazyky / Kulturní povědomí a vyjádřování

    Předměty : Biologie / Cizí jazyky / Dramatická výchova / Dějepis / Ekologická výchova / Etika / Hudební výchova / Informatika/ICT / Jazyk a literatura / Mezipředmětové vztahy / Občanská výchova / Předměty na 1. stupni / Přírodní vědy / Umění / Zdravověda / Zeměpis
Objevte prostředí TwinSpace

This project is to last from September till the month of June, 2017. and is to include all the topics which are interesting to pupils aged from 10-12 such as introducing themselves, talking about their towns and school life, creation of ideal school for them, talking about the internet and computer advantages and disadvantages, journeys and travelling, creation of an adventure story, talking about free time, idols, local legends and myths... Pupils will be divided into transnational groups in order to form an online magazine according to what they have done and written. Each group would be responsible for one topic and have the obligation to make a short magazine article.