TIME CAPSULE 2014-2114

  • Oceněno : (2. místo, 2016)
  • Úroveň : Od 9 pro 17
  • Klíčové kompetence : Gramotnost / Občanství

    Předměty : Cizí jazyky / Dějepis / Mezipředmětové vztahy / Občanská výchova / Společenské vědy
Objevte prostředí TwinSpace

The main aim of the project is to prepare a time capsule to be buried near schools. The time capsule will contain letters to "the next generations" written by students from all over Europe.