article image

Úvodní část

Každý projekt začíná úvodní částí, ve které představíme zaměření a téma projektu. Žáci si ujasní, co a jak se během projektu naučí, jaký bude harmonogram, jak budou hodnoceni, jaký bude rámec komunikace atd.

Žáky je důležité zapojit hned od začátku, aby získali pocit, že je projekt skutečně jejich. Při učení prostřednictvím eTwinningu zažívají svobodu, ale zároveň i odpovědnost.

Na začátku projektu by účastníci měli mít možnost vyjádřit svá očekávání. I v průběhu další práce by však měla existovat možnost dávat zpětnou vazbu.

Součástí úvodní části je poutavá aktivity zaměřená na seznámení s tématem projektu. Měla by ho propojit s realitou a světem žáků. Žáci by měli mít pocit, že oni jsou tvůrci náplně projektu a že je zde prostor pro jejich osobní iniciativu.

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

        1. Myšlenková mapa: Účastníci formulují klíčovou otázku související s tématem nebo několik možných souvislostí mezi tématem projektu a svým životem. Výsledky uvažování prezentují v myšlenkové mapě.

        Doporučený nástroj: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Harmonogram: Účastníci sestaví harmonogram, do kterého zanesou všechny aktivity projektu a úkoly pro jednotlivé aktivity s termínem splnění. Studentům i učitelům tak bude jasnější časový rámec a zorganizují si práci efektivněji.

        Doporučený nástroj: www.timetoaster.com

        3. Diskuse o netiketě a následná tvorba dokumentu (infografiky, plakátu) o netiketě projektu.

        Doporučené nástroj: fórum v prostředí TwinSpace