article image

Následné činnosti

Je důležité, aby spolu nekomunikovali pouze projektoví partneři. Projekt je také třeba nějakým způsobem představit různým zainteresovaným stranám uvnitř vaší vlastní školní komunity. Mohou to být žáci a učitelé, kteří se projektu nezúčastnili, nebo rodiče a členové školní rady.

Po skončení projektu přichází čas našíření výsledků v komunitách jiných škol. Důležité je také informovat o obzvláště vydařených aktivách projektu již v jeho dřívějších fázích. Žáci zapojení do projektu tak získají pocit, že jejich práce je oceňována. Sdílení výstupů přispěje také k dalšímu šíření eTwinningu na škole a rozšíření eTwinningového týmu.

NAVRHOVANÉ AKTIVITY

        1. V průběhu projektu můžete veřejnosti zpřístupnit projektový deník v prostředí TwinSpace a pravidelně informovat o hlavních projektových aktivitách. Ke stejnému účelu lze využít také webové stránky školy.

        2. Po skončení projektu žáci představí svoji práci a podělí se o zážitky se spolužáky a učiteli, kteří do projektu zapojeni nebyli, a/nebo se svými rodiči.

        3. Výstupy z projektu je možné prezentovat na informačních stojanech v rámci dne otevřených dveří na škole.

        4.K visualizaci nejdůležitějších výsledků projektu visualise the main results of your project můžete použít digitální nástroje, jako např. Digital tools can be used to, like videonahrávky a infografiku.

        Doporučený nástroj: https://piktochart.com