article image

Hodnocení

Na konci projektu by měla proběhnou závěrečná část, kdy všichni partneři, tedy i žáci a učitelé, projekt vyhodnotí. Hodnocení je důležité, aby všichni účastníci měli pocit, že jim projekt patři. Žáci musí cítit, že uskutečnili svůj vlastní projekt. Musí dostat příležitost poskytnout zpětnou vazbu, vyjádřit názor na jednotlivé aktivity a vznést návrhy. Výsledek hodnocení pomůže do budoucna projekty zdokonalit.

V průběhu projektu by různými způsoby mělo probíhat také formativní hodnocení. eTwinningové projekty jsou kompatibilní se vzdělávacími plány a hodnocení je jejich neoddělitelnou součástí. V eTwinningových projektech jsou žáci spolupracovníky a tvůrci náplně a rozšiřují si dovednosti a kompetence potřebné pro 21. století. Všechny tyto aspekty projektu nabízejí možnost provádět hodnocení učitelům či vrstevníkům a žáci mohou hodnotit vlastní práci.

NAVRHNOVANÉ AKTIVITY

        1. Vytvořte si v prostředí TwinSpace hodnotící tabulku se všemi aktivitami projektu a vyzvěte žáky, aby je ohodnotili na škále 1–4 (1: aktivita se mi nelíbila, 4: aktivita se mi velmi líbila). Mladší žáci mohou totéž provést pomocí emotikonů. Výsledky jednotlivých tříd poté sdílejte a porovnejte.

        2. Dejte žákům za úkol vystihnout vlastní účast v projektu pomocí jednoho či více klíčových slov nebo vytvořit cloud.

        Doporučený nástroj: www.answergarden.com

        3. Veďte se studenty, rodiči a kolegy krátké rozhovory, v nichž vyhodnotíte jejich práci na projektu. Posuďte, co se vaši studenti zábavným způsobem naučili. Učitelé poté sestaví kvíz a připraví interaktivní program, kde studenti partnerských škol soutěží a odpovídají na otázky ohledně projektu.

       Doporučený nástroj: www.kahoot.it, www.quizizz.com

       4. Sebehodnocení – žáci napíší, co se v projektu naučili: Jak se změnil jejich názor? Co jim pomohlo získat sebedůvěru? Atd.