All Project Kits

Umění sdílet – sdílené umění

 • Úroveň : Od 14 pro 17
 • Klíčové kompetence : Digitální / Sociální a občanské
 • Cíle

  Ujistit se, že žáci rozumí různým typům copyrightu a znají princip a způsoby používání licencí Creative Commons.
  Zjistit, zda studenti umí správně citovat autory děl, které využívají.
  Pomoci studentům zlepšit jejich digitální dovednosti vytvářet kreativní adaptace uměleckých děl.
  Pomoci žákům objevit kulturní dědictví své partnerské školy.

 • Postup

 • Zhodnocení

  Učitelé mohou zadat kvíz nebo test na téma typů copyrightu a licencí Creative Commons. Dále mohou zjišťovat zpětnou vazbu dotazováním studentů ohledně vlivu informací obsažených v projektu na jejich budoucí chování.

 • Další

  Žáci mohou prezentovat výsledky projektové práce svým spolužákům, učitelům, řediteli školy. Mohou vytvořit pravidla a doporučení, které se zabývají copyrightem a možnostmi přetvářet díla jiných autorů. Tato pravidla mohou vložit na webové stránky školy nebo mohou být součástí školních publikací.