All Project Kits

Umění sdílet – sdílené umění

Stupeň obtížnosti : středně obtížné
  • Úroveň : Od 14 pro 17
  • Klíčové kompetence : Digitální / Občanství

    Tematické oblasti : Etika / Informatika/ICT / Mediální výchova / Občanská výchova / Umění
Project Kit picture
Žáci zjišťují informace o různých typech copyrightu a licencích Creative Commons. Učí se, jak lze v souladu se zákonem využívat díla jiných autorů a jak správně tyto autory citovat. V tomto projektu účastníci opětovně kreativně přetvářejí díla ostatních tvůrců a současně objevují kulturní dědictví své partnerské školy.

Komunikace

Spolupráce

Zobrazit více

Hodnocení

Zobrazit více

Další

Zobrazit více