Mladý novinář

 • Úroveň : Od 16 pro 19
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Kulturní vyjádření / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  Účastníci rozvíjejí své znalosti cizích jazyků, učí se lépe číst, psát a mluvit.
  Účastníci se učí spolupracovat a komunikovat on-line s partnery, s nimiž se nesetkají tváří v tvář.
  Účastníci se učí vytvářet článek pro časopis, včetně pořizování a použití relevantních obrazových příloh.
  Účastníci se učí vytvářet různé druhy článků, např. rozhovor, popisný článek, denní zprávy atd.

 • Postup

  Aktivita 1: Účastníci určí název časopisu a jeho jednotlivé části (rubriky). .
  Aktivita 2: Žáci se představí a rovněž představí logo časopisu. Poté bude následovat hlasování o nejlepší logo.
  Aktivita 3: Žáci zúčastněných škol píší články doplněné fotografiemi, které sami pořídili. Články zveřejní na TwinSpace a všichni členové TwinSpace je budou komentovat. Všechny novinové články mají přímou vazbu na žákovský svět.
  Aktivita 4: Žáci vytvoří časopis s finální verzí článků na TwinSpace. Časopis bude vytvořen v papírové i digitální podobě. Každá ze škol provede výběr článků a vytvoří tištěný i digitální článek.
  Navrhované technologie: Joomag, Issuu, Calemeo, Scribus
  Aktivita 5: Účastníci ukážou výsledky své práce na video konferenci.

 • Zhodnocení

  Studenti vyplní formulář, v němž ohodnotí sami sebe s důrazem na to, jakého pokroku dosáhli v oblasti komunikace a dovedností v cizích jazycích.
  Navrhované technologie: Google Form, Socrative, Padlet

 • Další

  Časopis, finální výstup projektu, je propagován a sdílen se širší školní komunitou.