Hledá se Beau a Delfi

 • Úroveň : Od 6 pro 11
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Kulturní vyjádření / Matematika / přírodní vědy a technologie / Mateřský jazyk
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  Žáci se dozví více informací o evropské kultuře a historii, jazycích a tradicích, zvířatech atd.

  Žáci budou rozvíjet své dovednosti v oblasti řešení problémů.

 • Postup

  Aktivita 1: Žáci navrhnou jména pro unesené delfíny a název projektu jako takového. Také dostanou hádanku v puzzle, kterou bude nutno vyluštit, protože se v ní skrývá jedno z vodítek. Jakmile budou zvolena různá jména, učitelé vyberou 10 nejlepších jmen z každé země a vytvoří pro studenty on-line dotazník, v němž budou rozhodovat o jménech delfínů a názvu projektu.

  Aktivita 2: Žáci vytvářejí loga projektu. Bude vybráno nejlepší logo a to pak bude vytvořeno v černobílém provedení, aby ho mohli všichni účastníci vybarvit. Další uměleckou aktivitou může být tvorba nové evropské vlajky .
  Loga a vlajky budou sestaveny do koláže, která může být později použita na knihu s příběhy, v níž budou zachyceny významné prvky projektu.
  Navrhovaná technologie: Microsoft Autocollage

  Aktivita 3: Únosci vyzvou žáky, aby vytvořili brožuru s turistickými informacemi o zemi, kam byli delfíni uneseni. Kromě toho se žáci setkají prostřednictvím videokonference a naučí ostatní partnery tradiční tanec nebo tradiční píseň.

  Aktivita 4: Účastníci musí společně napsat příběh o unesených delfínech. Účastníci pracují ve smíšených skupinách. Začátek příběhu napíší žáciv jedné škole, další části příběhu budou psát žáci další školy atd.
  Navrhovaná technologie: Titanpad

  Aktivita 5: Žáci vytvoří svou vlastní deskovou hru. Žáci napíší otázky o Evropě, vytvoří deskovou hru a nakreslí obrázky. Alternativou může být vytvoření hry v digitální podobě.
  Navrhovaná technologie: PurposeGames

  Aktivita 6: Záchrana evropských zvířat. Žáci vytvoří on-line interaktivní prezentace na téma ohrožených nebo chráněných zvířat.
  Navrhovaná technologie: Present.Me, PearDeack, Glogster

  Aktivita 7: Uvítací večírek ve voskovém muzeu Mini Evropa. Žáci vytvoří své vlastní voskové muzeum Mini Evropa pro bezpečný návrat unesených zvířat. Žáci budou představovat voskové figuríny. Vytvoří pro muzeum plakáty, pozvánky, transparenty a dekorace. Do muzea budou pozvány různé třídy, rodiče, učitelé a média.

 • Zhodnocení

  Všichni účastníci projektu budou vyzváni, aby na konci projektu vyplnili dotazník, v němž projekt zhodnotí.

 • Další

  Na konci projektu bude vytvořena kniha s příběhy, v níž budou zachyceny významné prvky projektu. Tato kniha bude sdílena se širší školní komunitou.