Zrcadlo, zrcadlo

Stupeň obtížnosti : středně obtížné
  • Úroveň : Od 15 pro 19
  • Klíčové kompetence : Digitální / Jazyky / Občanství / Personální / sociální a studijní / Podnikání

    Tematické oblasti : Cizí jazyky / Mediální výchova / Mezipředmětové vztahy / Občanská výchova / Společenské vědy
Project Kit picture
Cílem tohoto projektu je pomoci dospívajícím zvládat jejich problémy se životem a rozvíjet jejich sociální a emoční pohodu tím, že si budou více uvědomovat vlivy okolo sebe. Dospívající debatují o otázkách vzhledu a vnímání sebe sama z mnoha hledisek (vliv médií, vrstevníků, rodiny, sociálních sítí atd.). Kladou otázky a kriticky přemýšlejí o místě a důležitosti přisuzované v dnešní době tělesnému vzhledu a kreativně přemýšlejí o sebevědomí a sebehodnocení. Účastní se fór, výměn názorů, spolupracují na vytváření multimediálních výtvorů v národních a mezinárodních skupinách. Kromě toho, že poznají další lidi a kultury, pomůže tento projekt studentům rozvíjet týmového ducha za využití moderních technologií.

Projekt je určen ke splnění potřeb žáků 21. století, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti v oblasti „4 K“: komunikace (výměny názorů, debaty, chaty), kritické myšlení (úvahy o příčinách nízkého sebevědomí a o tom, jak bojovat proti stereotypům), kooperace (práce v mezinárodních týmech) a kreativita (hledání řešení, psaní básní).

Komunikace

Spolupráce

Zobrazit více

Hodnocení

Zobrazit více

Další

Zobrazit více