Straší na tomto hradě?

 • Úroveň : Od 10 pro 15
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Kulturní vyjádření / Mateřský jazyk / Naučit se učit
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  • formování regionální, národní a evropské identity prostřednictvím objevování nejzajímavějších historických pokladů a souvisejících legend,
  • objevování architektonických detailů a prvků hradů, jakož i specifičnosti života jejich obyvatel;
  • rozvoj dovedností při používání různých zdrojů informací (jak tradičních, tak multimediálních) a zpracovávání vybraných informací prostřednictvím zvolených ICT nástrojů;
  • rozvoj dovedností v oblasti kreativního psaní, podnícení motivace ke čtení a analyzování literatury, jakož i dalších uměleckých děl;
  • formování dovednosti práce ve skupině a spolupráce s vrstevníky z jiných zemí v průběhu realizace projektu.

 • Postup

  Partneři se začnou seznamovat tak, že si navzájem poskytnou informace o sobě, svých školách a městech.

  Navrhované technologie: Voki, Thinglink

  Hlavní projektové činnosti:

  1. Žáci pracují ve skupinách na vytvoření svého vlastního hradu a používají libovolné materiály. Výsledky jsou zveřejněny na umělecké výstavě ve škole a digitálně sdíleny s ostatními projektovými partnery. Partnerské školy komentují výtvory žáků ostatních škol a vyberou vítěze.

  Navrhované technologie: PhotoSnack, ProShow Web, PictureTrail, Glogster, Pinterest, Slideful, Padlet, Kizoa, Haiku Deck.

  2. Žáci připraví módní přehlídku s vlastnoručně vyrobenými středověkými oděvy. Fotky středověkých modelů jsou sdíleny na Twinspace a partnerské školy o nich diskutují a komentují je.

  3. Aplikace tradičního rytířského kodexu na realitu dnešních škol. Žáci vytvoří školní kodex cti po vzoru rytířského kodexu. Představí ho v podobě myšlenkové mapy nebo infografiky.

  Navrhované technologie: Mindmaps, Mindomo, Text2Mindmap (myšlenkové mapy) - Easel.ly, Infogr.am, Piktochart (infografika)

  4. Virtuální cesta po hradech. Žáci vytvoří interaktivní mapu Evropy a poskytnou multimediální informace o krásných hradech a zámcích nacházejících se v jejich zemích.

  Navrhovaná technologie: Thinglink

  5. Žáci najdou na internetu nebo v knihovně informace o strašidelných hradech. Výsledky výzkumu prezentují jednotliví partneři. Ze všech prezentací může být vytvořena jedna e-kniha.

  Navrhované technologie: PhotoSnack, ProShow Web, PictureTrail, Glogster, PowerPoint, Slideful, Padlet, Kizoa, Haiku Deck.

  E-kniha: Joomag, Issuu

  6. Interaktivní knihovna strašidelných hradů. Žáci budou sdílet své oblíbené knihy a příběhy týkající se hradů na nástěnce Padlet. Nakonec žáci vytvoří upoutávky na knihy a přidají je do knihovny Padlet.

  Navrhované technologie: Padlet, Powtoon

  7. Žáci vytvoří své vlastní (multimediální) příběhy o strašidlech a strašidelných hradech.

  Navrhované technologie: Storybird, Storyjumper

  8. Žáci vytvoří svou vlastní (virtuální) deskovou hru. Pro přechod do další fáze hry musejí děti vyřešit hádanku nebo rébus.

  Navrhované technologie: Jigsaw Planet, LearningApps, Blubbr, ProProfs, PurposeGames

 • Zhodnocení

  Každý týden žáci vyplní Google dotazník a poskytnou zpětnou vazbu týkající se projektu. Napíší krátkou úvahu o tom, co se naučili, a odpoví na několik opakujících se otázek.
  Účastníci rovněž od začátku projektu vědí, že budou hodnoceni podle svých projektových výstupů a také na základě svého celkového přístupu k projektu.

 • Další

  Výběr digitálních výstupů účastníků a také souhrn hlavních činností bude sdílen na veřejných stránkách Twinspace společně s odkazy na webové stránky účastnických škol.