Knížka zdraví

 • Úroveň : Od 10 pro 12
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Iniciativa a podnikavost / Kulturní vyjádření / Matematika / přírodní vědy a technologie / Mateřský jazyk / Naučit se učit / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  Rozvíjet jazykové dovednosti (mluvení, čtení a psaní).
  Rozvíjet kooperativní dovednosti při práci ve skupině.
  Uvědomit si důležitost zdravého životního stylu.
  Prokázat kritické myšlení a samostatnost.
  Lépe porozumět evropským kulturám.

 • Postup

  Většina činností může probíhat ve smíšených/mezinárodních skupinách.

  1. Každodenní zdravé návyky: studenti vytvářejí interaktivní plakáty nebo myšlenkové mapy, v nichž vyjadřují, co již vědí o každodenních zdravých návycích. Všichni účastníci absolvují on-line průzkum. Plakáty zúčastněných škol a výsledky průzkumu jsou sdíleny na TwinSpace a zde se o nich také diskutuje.Navrhované technologie: Glogster, SpicyNodes, Google Forms
  2. Zdravé recepty: účastníci vytvoří Zdravou kuchařku obsahující zdravé pokrmy oblíbené v jejich zemích. Rovněž udělají rozhovory s šéfkuchaři školních jídelen. Účastníci připraví zdravé jídlo na základě receptu partnerské školy.
  3. Zdravé používání internetu: žáci se zapojí do brainstormingu na téma bezpečného používání internetu. Některé internetové hrozby vizualizují nakreslením obrázků.
  4. Výsledky žákovského průzkumu budou zveřejněny v digitálních e-knihách.
  Navrhované technologie: Issuu, Joomag

 • Zhodnocení

  Na konci projektu účastníci absolvují další průzkum s (částečně) shodnými otázkami, jako měl úvodní průzkum, aby zjistili, zda se jim změnily návyky nebo náhled na zdraví.

 • Další

  Ve škole bude Zdravá kuchařka sdílena se širší školní komunitou. Ve školách bude pořádáno cvičení pro studenty i zaměstnance. Studenti připraví pro rodiče prezentaci ohledně zdravého používání internetu.