All Project Kits

Zamezte šikaně. Ukažte dětem jak

 • Úroveň : Od 11 pro 14
 • Klíčové kompetence : Iniciativa a podnikavost / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  Studenti si rozvinou své emočně-sociální dovednosti.
  Studenti se učí sebevyjadřování.
  Studenti porozumí mechanismům šikany.
  Studenti začnou aktivně šikaně bránit.

 • Postup

  Před zahájením projektu mohou učitelé na zúčastněných školách vytvořit přiznivé prostředí a společně se studenty podepsat tzv. „studijní dohodu“. Všichni účastníci se v ní zaváží k dodržování základních pravidel vzájemného respektu.

  Aktivita č 1: Emoce
  Studenti pomocí „smajlíků“ anonymně a jednoduchým způsobem shrnou emoce, které zažívali při různých situacích v průběhu dne/týdne. Učitelé jednotlivých tříd prodiskutují celkové výsledky svých studentů a porovnají je s ostatními třídami v projektu. Co způsobuje změnu vašich emocí nebo funguje jako spouštěč? Proč je důležité rozumět vlastním pocitům a pocitům ostatních? Je možné využít tento nástroj: http://bit.ly/trackmood.

  Posledním krokem úvodní aktivity je společná práce. Vyučující přidělí studentům určitou „náladu“ (např. strach, štěstí, nudu apod.) a jejich úkolem je vyjádřit ji na „selfie“ fotografii. Všechny zúčastněné třídy vloží své obrázky na společnou nástěnku v aplikaci Padlet nebo na fórum v prostředí TwinSpace a žáci vyhledávají stejné nálady zachycené na různých fotografiích.

  Aktivita č. 2: Reflexe šikany
  V této aktivitě žáci formulují definici šikany a zaměřují se na různé role účastníků šikany.

  Studenti ve skupinkách diskutují o situacích, v nichž k šikaně dochází. Následnou společnou diskusi vede učitel a snaží se zmapovat různé typy šikany, její příčiny a role, které různí jednotlivci při šikaně zastávají. (Role: agresor, oběť, přihlížející, zastánce oběti, podporovatel agresivního chování, provokatér, obdivovatel, ovce, šprýmař)

  Žáci a učitelé poté zformulují definici šikany.

  V dalším kroku si každá skupinka vymyslí a sehraje krátkou scénku na téma šikany. Jednotlivé scénky, v nichž by se měly objevit (některé) role pro šikanu typické, jsou zaznamenány na video.

  Školy své videonahrávky sdílí, ostatní je zhlédnou a okomentují.

  Activity 3: Boj se šikanou
  Třída se rozdělí na tři skupiny, každá má k dispozici jedno digitální zařízení. Skupiny diskutují o problémech, které jim nabízí nástroj „All Our Ideas“ (http://allourideas.org), a volí řešení. Volně dostupný nástroj „All Our Ideas” umožňuje také věty řadit podle počtu hlasů, viz http://bit.ly/hurtsmost. Učitelé mohou psát vlastní věty ve svém jazyce. Účastníci poté porovnají hlasování na jednotlivých školách a komentují ho.

  Studenti se podívají na následující scénky http://bit.ly/bullypics. Rozebírají je a přicházejí s návrhy, jak v daných situacích reagovat a se šikanou se vypořádat. Nápady z jednotlivých škol účastníci shromáždí v prostředí TwinSpace.

  Aktivita č. 4: Závazek
  Poslední aktivitou projektu je sepsání závazku, příklad najdete zde: http://bit.ly/nobullypledge.
  V jednotlivých zúčastněných třídách proběhne brainstorming na téma, co by mělo v závazku být. Záci sepíší, graficky stvární a kreativně pojmou svůj vlastní závazek a podepíší ho.

 • Zhodnocení

  Pomocí nástroje podobného tomu, který použili v aktivitě č. 1 (nástroj pro sledování nálady– smajlíky), studenti ohodnotí jednotlivé fáze projektu.

 • Další

  Na závěr projektu může třída představit jeho nejdůležitější prvky školní komunitě.