All Project Kits

Nešikanuj, jednej laskavě, žij šťastně!

Stupeň obtížnosti : středně obtížné
  • Úroveň : Od 12 pro 15
  • Klíčové kompetence : Jazyky / Kulturní povědomí a vyjádřování / Občanství

    Tematické oblasti : Cizí jazyky / Etika / Společenské vědy / Umění
Project Kit picture
Projekt se zaměřuje na jev, který se vyskytuje téměř na každé škole – šikanu. Žáci se zabývají formami a dopady šikany z různých úhlů pohledu a snaží se najít různá řešení.

V průběhu projektu vytváří žáci myšlenkové mapy a slovní mraky a společně píší příběhy, které budou publikovány v elektronické knize. Jazyk projektu může být jakýkoli cizí jazyk, například angličtina.

Komunikace

Spolupráce

Zobrazit více

Hodnocení

Zobrazit více

Další

Zobrazit více