Physical Awareness 13-14

 • Úroveň : Od 15 pro 17
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Kulturní vyjádření / Matematika / přírodní vědy a technologie / Naučit se učit / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  Zvýšit komunikační dovednosti v cizím jazyce.

  Rozšířit si povědomí o jiných evropských kulturách.

  Zlepšit dovednosti a znalosti v matematice (manipulace se vzorci, analytickou geometrií, nauka o kuželosečkách) a fyzice (kinematika, dynamika, kapaliny) během hodin tělesné výchovy, v nichž žáci experimentují se zákony a trajektoriemi předmětů.

  Zlepšit ICT dovednosti žáků.

  Naučit se spolupracovat na dálku v mezinárodních skupinách.

 • Postup

  Partnerští učitelé se společně dohodnou, které činnosti budou v TV vybrány na měření určitých zákonů fyziky a které matematické operace by byly nejlepší pro jejich analýzu. Dále vyberou vhodné činnosti pro propojení hodin tělesné výchovy s biologií a výchovou ke zdraví.

  Žáci se představí na TwinSpace pomocí Voki nebo jiným způsobem a poznávají se prostřednictvím videokonference na eTwinning Live.

  Každá partnerská škola rozdělí své žáky do skupin a tyto skupiny jsou spojeny se skupinou ze zahraniční partnerské školy.

  Vytvořené skupiny budou společně pracovat na zadaných úkolech. Každá skupina bude zodpovědná za zveřejnění jedné části projektu.

  Cílem bude vytvořit elektronickou knihu za spolupráce všech žáků. Všichni žáci si prezentace prohlédnou a odpoví na společný test s otázkami, v němž se dozvědí mnoho informací jak o fyzice, tak sportu.

  Navrhované úkoly mohou sloužit jako seznamovací aktivity, aktivity CLIL týkající se specifické slovní zásoby, diskuse ve fóru na specifická témata zdraví a fitness, různé úkoly, které si skupiny vzájemně kladou, videokonference, e-knihy shrnující činnosti prováděné během schůzek a společný písemný test.

 • Zhodnocení

  Žáci si mohou na konci projektu vyzkoušet své znalosti zodpovězením společného testu o výstupech projektu (vzorový test naleznete na TwinSpace projektu, jehož odkaz nalezneme níže.)

  Diskuse ve třídě a mezi třídami.

 • Další

  Tento projekt lze rozšířit tak, aby zahrnoval výměnu žáků, financovanou buď z programu Erasmus+, nebo z fondu školy.

  Následující aktivity by mohly být součástí mobility:

  1. Společné cvičení a sběr dat (poloha, čas, rychlost, energie atd.)

  2. Aplikace zákonů fyziky a matematiky během sběru těchto dat.

  3. Zveřejnění výsledků veřejnosti.
  Naplánovat můžete rovněž prezentaci ve škole pro rodiče a ostatní členy místní komunity nebo mít v každé škole informační koutek s plakáty a fotografiemi atd.

Komentáře (8)

 • I m a physics teacher and ı m doing phd in physics field in the same time. so we want a part of this project with my students. contact me. ayazahmet@msn.com

  Ahmet Ayaz 21.12.2015
 • Hi! I am an English teacher at a high school in Kayseri, Turkey, and I would like to join this project. My email is mdorukozcan_38@hotmail.com Thank you.

  Ömer Özcan 02.03.2016
 • I'd like to partecipate. I'm an italian physics teacher. antonio.zanazzo@istruzione.it

  Antonio Zanazzo 25.04.2016
 • I'm very interesting in this kind of project. We alredy do this in my schoo for the "día de la Ciencia" and always is fun and students learn a lot in a different way. Any volunteer to develop in an international dimension??

  mónica garcía martínez 08.09.2016
 • Bellissimo questo Kit di progetto. Sono un insegnante di Educazione Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado, attualmente utilizzata come docente potenziatore nell'attuazione di un progetto di Educazione Alimentare e cibo. Ma questo progetto mi ha incuriosita perché mi ha riportata ai tempi dell'università che ho frequentato ad Urbino, quindi alle lezioni di "Cinesiologia del movimento" e di "Ginnastica Artistica", in cui la rappresentazione mentale del movimento prima di eseguirlo e la la percezione sensoriale della fase aerea di alcuni movimenti (come ad esempio la l'uscita dalla trave alta) sono soggetti alle leggi della fisica. Per questo penso che tale progetto sia utile agli alunni a far capire l'importanza dello "schema mentale di un movimento" nell'apprendimento delle prassie (movimenti coordinati in vista di uno scopo e un fine, come ad es, nuotare, andare in bicicletta, guidare l'auto ecc.) utili per la vita quotidiana. Quindi un imparare ad imparare, ossia il saper essere e il saper fare per la VITA non solo per la Scuola.

  Anna Maria Fiore 02.11.2016
 • I like this project,I'm a physics teacher from Albania, I am interested in the field of electricity and magnetism,my e-mail:mehja1962@gmail.com,thank you

  Murat Mehja 16.11.2017
 • I like it

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018
 • Türkiye'de Fizik Öğretmeniyim.Bu proje sadece Beden Eğitimi dersinde değil doğa sporları içinde geçerli, bu yüzden bu projeye katılmak istiyorum.

  Ersan ÇETİN 16.02.2018