All Project Kits

eTwinauti v (ne)viditelných městech

 • Úroveň : Od 16 pro 18
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Kulturní vyjádření / Matematika / přírodní vědy a technologie / Naučit se učit / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  - Zvýšit povědomí o významu mezipředmětového a týmového učení
  - Rozvinout dovednosti v oblasti ICT, matematiky, literatury, dějepisu, výtvarné výchovy, chemie, fyziky, cizích jazyků…
  - Chápat a respektovat rozmanitost
  - Používat v praxi projektové učení a metodiku CLIL
  - Vytvořit prostor pro multikulturní spolupráci
  - Zvýšit povědomí o tom, jak je důležité vážit si světového kulturního dědictví, chránit jej a podporovat úctu k jiným kulturám
  - Zlepšit komunikační dovednosti
  - Objevovat evropská města, jejich obyvatele, tradice a zvyky
  - Získávat poznatky a sdílet je s lidmi z jiných zemí

 • Postup

  1. Přidejte všechny účastníky do projektového prostředí TwinSpace (učitele i žáky).

  2. Vypracujte harmonogram projektu. Naplánujte koordinační schůzky s učiteli: při úvodní schůzce zjistěte úroveň žáků, vyberte památky světového dědictví UNESCO, domluvte se na projektových aktivitách, zařazení do učebního plánu, metodice a na tom, jaké ICT nástroje využít. Aby byly projektové schůzky efektivní, je důležité je dobře naplánovat (vytvořit před schůzkou návrh programu a sepsat z ní závěry, k nimž budou mít přístup všichni členové prostřednictvím TwinSpace/e-mailu).

  3. Navrhněte aktivity pro žáky a přizpůsobte TwinSpace potřebám vašeho projektu. V tomto kroku je velmi důležitá úzká spolupráce a shoda mezi partnery.

  4. Vytvořte prostor pro spolupráci žáků a učitelů ve TwinSpace (místa pro sdílení dokumentů, fóra, blog…).

  5. Vytvořte v TwinSpace ukázkovou verzi wiki článků a nechte je vyzkoušet žáky a učiteli, aby se naučili vytvářet elektronický obsah pro budoucí projekt a seznámili se s nástroji TwinSpace (jeden wiki článek na každé město UNESCO, s nímž se bude v projektu pracovat).

  6. Zkontrolujte a zveřejněte navrhovanou práci pro žáky. Je velmi důležité, aby učitelé schválili úroveň obtížnosti činností a témat v této sekci podle vzdělávacího programu jednotlivých zemí. Je také důležité, aby v ní bylo možné provádět změny podle nových návrhů partnerů, nových nápadů žáků…

  7. Seznamovací aktivity (video, slovní mraky (tag clouds), fóra, užitečné jsou také nápady z eTwinningových modulů.) V tomto kroku může být velmi užitečné vytvořit sociální fórum (virtuální kavárnu), na němž se může diskutovat o libovolných tématech, nejen těch, jež souvisejí s projektovými činnostmi. Velmi důležité je tuto oblast znovu oživovat, pravidelně kontrolovat a vybízet žáky, aby byli proaktivní, zahajovali konverzaci, aktivně se zapojovali (tématem může být například sdílení zálib z oblasti hudby, četby, zážitků z cest, tradic, koníčků…).

  8. Vytvořte pracovní skupiny sestavené z žáků z jednotlivých škol. Pro lepší organizaci a týmovou práci určete v každé skupině koordinátora týmu.

  9. Průběžně sledujte průběh práce na projektu a propagujte výsledky projektu. Velmi důležité je sdílet zkušenosti s ostatními členy pedagogického sboru (např. zapojit do projektu školní knihovnu). Hodnoťte průběžně práci na projektu a šiřte výsledky prostřednictvím internetových stránek, novin, vzdělávacích časopisů, rádia či televize. Je dobré vytvořit a pravidelně aktualizovat internetové stránky, blog, deník projektu, a tak zvětšit dosah šíření. Můžete například zveřejnit některé aktivity vašeho projektu nebo vytvořit samostatné internetové stránky, což může být velmi užitečné pro další tvůrce projektů.

  10. Zhodnoťte obsah projektu (například i společně s partnery pomocí videokonference, získejte zpětnou vazbu, vytvořte prezentace o projektu, a uspořádejte si materiál vytvořený v průběhu projektu.

 • Zhodnocení

  - Úvodní hodnocení: rozhovory (osobně a prostřednictvím videokonference)

  - Průběžné hodnocení: týmová spolupráce, individuální a skupinová práce, aktivní účast

  - Závěrečné hodnocení: hodnotící rozhovory + písemná hodnocení hlavních koordinátorů, partnerů a žáků.

 • Další

  Zorganizujte ve škole projektový den/večer a pozvěte na něj rodiče/vedení školy atd.

Komentáře (12)

 • Hi! I am an English teacher at a high school in Kayseri, Turkey, and I would like to join this project. My email is mdorukozcan_38@hotmail.com Thank you.

  Ömer Özcan 02.03.2016
 • Parece-me muito interessante. Gostaria de participar neste projeto. A pensar...

  Caetana Paulo 10.03.2016
 • I am a teacher of English at Foreign language high school in Vidin, Bulgaria. My students are 14-15 years old. I would like to join this project. My email is kamy_vidin@yahoo.com

  Kameliya Georgieva 15.03.2016
 • Hi! greetings from Mostar...I would like to join to your group. ma e-mail is: ivona.susac@gmail.com

  Ivona Sušac 18.04.2016
 • Hello! I am Haluk ÖZOĞUR. I am an English teacher at high school in Gediz,Kütahya.I would like to join this Project. Looking forward to your reply. My e-mail : 99haluk@mynet.com 99spacehulk@gmail.com Thank you .Yours sincerely.

  Haluk ÖZOĞUR 03.05.2016
 • I can join thus project

  Fikriye HAMMUTOĞULLARI 04.05.2016
 • Hi! Greetings from Budapest..I would like to join to your group. My students are 13-14 years old. my e-mail is: marinaremeli@gmail.com

  Marina Aleksandric Remeli 16.05.2016
 • very nice

  Irena Hysesani 23.05.2016
 • Dear colleague, I enjoyed reading your ideas bout it. If you looking for a students same ages ( 16-18), we are here, in Begrade, regards from Jagoda, geographer and civic education teacher. My e-mail is bebaukaj@yahoo.com

  Jagoda Petrovic-Ukaj 01.07.2016
 • Salve a tutti, mi chiamo Daniela Romeo e sono una docente di Lettere in un Liceo scientifico in Calabria, sono felice di essere entrata a far parte di questa community ,spero di trovare presto dei partner per organizzare collaborazioni utili a noi ed ai nostri alunni. Dimenticavo...la mia email: danielaromeo64@libero.it

  daniela romeo 16.10.2016
 • The project is really interesting. I'm from Albania and I would like to join your project with my students.

  ROVENA HOXHA 18.10.2017
 • Interesting!

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018