Soundtrackers

 • Úroveň : Od 12 pro 15
 • Klíčové kompetence : Digitální / Iniciativa a podnikavost / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  Pedagogickým cílem je rozvinout u žáků tyto dovednosti:
  • dovednosti v oblasti ICT, např.
  o práce s nahrávacími a natáčecími nástroji
  o naučit se základy úpravy zvuku
  o naučit se základy filmové tvorby
  o naučit se pravidla kompozice fotografií
  Žáci se také:
  • naučí vyjádřit své myšlenky a pocity
  • naučí se respektovat odlišné názory
  • zdokonalí se v cizích jazycích
  • rozvinou svoji fantazii a kreativitu

 • Postup

  Žáci se rozdělí do týmů, jejichž úkolem je spolupracovat na vytvoření několika filmů. Například tým SOUND EDITORS (ZVUKAŘI) bude pracovat na zvuku ke krátkým animovaným filmům. Nahraje, upraví a zpracuje zvuk a provede závěrečnou synchronizaci zvuku s krátkým animovaným filmem (nebo se záběry). Úkolem týmu FILM MAKERS (FILMAŘI) bude vytvořit animovaný film (nebo nasnímat záběry, jež se ozvučí). Každý z uvedených týmů zaplní příslušnou banku: zvukovou banku, filmovou banku nebo obrazovou banku.

  První úkoly
  Než začnete, je třeba žáky rozdělit do týmů. Pokud můžete, nechte je, aby si svůj tým vybrali sami.

  1. Žáci vytvoří společně sdílené dvě nebo tři „banky“: „zvukovou banku“ a „filmovou banku“ (chcete-li, můžete vytvořit také „obrazovou banku“).
  2. Filmová banka: Žáci vytvoří krátké animace, které uloží do filmové banky (například v programu Macromedia Flash MX, JellyCam nebo libovolné bezplatné animační aplikaci pro mobily a tablety, jako je např. iMotion pro iPad).
  3. Obrazová banka: Žáci vytvoří několik kreseb nebo nasnímají záběry, které uloží do „obrazové banky“.
  4. Zvuková banka: Žáci si různými metodami zkusí vytvořit zajímavé zvuky a nahrát je. Může se jednat o zvukový materiál vytvořený hudebními nástroji, hlasem, věcmi, které už nepotřebujete nebo jakkoliv kreativním způsobem (některé naše nápady najdete zde: http://goo.gl/FU0AcJ nebo http://goo.gl/etHBzV). Žáci zvukový materiál nahrají mobilními telefony nebo jakýmikoliv vhodnými přístroji a uloží je do zvukové banky. Uloženým zvukovým materiálem mohou být neupravené nahrávky nebo upravený zvuk (například v programu Audacity). Všechny zvukové záznamy uložené ve zvukové bance mohou žáci libovolně použít a zpracovat.
  5. Veškerý vytvořený zvukový materiál, animace (nebo obrazy) je třeba vždy uložit do příslušné „banky“, kde budou sdíleny s ostatními účastníky projektu a budou k dispozici k dalšímu využití.

  Hlavní práce
  1. Každý žák (nebo skupina žáků) si vybere alespoň jednu animaci (nebo obraz), který ozvučí.
  2. Žáci by měli přednostně pracovat se zvukovým materiálem ze zvukové banky, ale pokud tam nenajdou nic vhodného, mohou kdykoliv požádat kolegy z projektu, aby vytvořili nový zvukový materiál, nebo si zkusit sami nějaký vytvořit (a vždy jej uložit do zvukové banky), případně použít bezplatný zvukový materiál z internetových stránek.
  3. Na ukázku své práce by každá skupina žáků měla vytvořit krátký film, jenž vznikne zkombinováním zvolené animace s odpovídající vytvořenou „zvukovou stopou“.
  4. Ke svým projektovým činnostem si učitelé a žáci budou poskytovat zpětnou vazbu na TwinSpace nebo jinými komunikačními prostředky.
  5. Každá škola prostřednictvím krátkého filmu/prezentace v PowerPointu nebo jiným způsobem představí také sebe sama, svou zemi/ město ostatním zúčastněným školám. Učitelé mohou naplánovat rovněž online setkání na Skypu nebo eTwinning Live.
  6. K prezentaci výsledných výtvorů můžete vytvořit blog/ internetové stránky nebo můžete veřejně zpřístupnit příslušné oblasti na TwinSpace.

  Opačný postup
  Můžete také začít tvořit obráceně, tzn. nejdřív místo animací z filmové banky použít zvukový materiál ze zvukové banky.
  Rozdělte třídu do malých skupin.
  Řekněte žákům, aby si prošli zvukový materiál ve zvukové bance a vybrali si z něj dva či tři zvuky.
  Poznamenejte si všechny zvuky, které si vybrali, a nechte žáky, aby je všechny v řadě za sebou poslouchali, dokud vám kombinace některých z nich v určitém pořadí nezačne „dávat smysl“.
  Vytvořte zvukovou stopu.
  Požádejte jednotlivé skupiny, aby vytvořily kreslený scénář (můžete si jej stáhnout zde: http://goo.gl/etHBzV).
  Vytvořte rekvizitní výpravu (je-li třeba) a proveďte zkoušky (pokud se provádějí).
  Natočte záběry.
  Vytvořte výsledný film, v němž je obraz synchronizován se zvukem.

  Další náměty
  Použijte zvukový materiál ze zvukové banky při:
  • prezentaci vaší školy
  • elektronických vánočních nebo valentýnských přáních
  • jako vyzvánění
  • nějakém druhu hry (příklad najdete zde: http://goo.gl/c09EMO)
  • zpracované efekty v Audacity ve strašidelných (nebo legračních) halloweenských (nebo maškarních) prezentacích

  Očekávané výsledky
  Soubor krátkých filmů s báječnou zvukovou stopou!

 • Zhodnocení

  Pravidelně během projektu svým žákům představte výsledné filmy. Požádejte je, aby se k nim vyjádřili, řekli, jak vznikly dané zvuky, jaké další nápady by měli, co se mohlo udělat jinak.
  Připravte videokonferenci na eTwinning Live, na nichž se setkáte s ostatními týmy a předvedete, jak každý z nich udělal svou část práce.
  Zhodnoťte díla a změřte zájem jednotlivých účastníků projektu prostřednictvím Formulářů Googlu. Náš najdete zde: https://goo.gl/q91xVA

 • Další

  1. Udílení „oscarů“:
  • „propagujte“ své projektové filmy na školních internetových stránkách nebo třídním blogu
  • požádejte žáky, rodiče a zaměstnance, aby pro svůj nejoblíbenější film hlasovali například v aplikaci Tricider.
  • zorganizujte filmový večer a pozvěte na něj rodiče, žáky a ostatní zaměstnance
  • vítězi udělte „oscara“ (pohár)!
  2. uspořádejte seminář o úpravě zvuku nebo animaci (podle toho, co umíte)
  3. zapátrejte po festivalech dětských filmů a případně do něj přihlaste dílo svých žáků.

Komentáře (14)

 • I'm an IT teacher in pioneer school in Tunisia.I am interesting to cooperate with you in etwinning. my email houssemcnte12@gmail.com

  Houssem Lakhdhar 04.02.2016
 • ok

  Romeo Bolohan 10.02.2016
 • A great project. Won the national eTwinning awards in Latvia!

  Baiba Suseja 23.02.2016
 • Won the National Prize in Portugal and the European Prize (Age category).

  Rita Zurrapa 23.02.2016
 • Inspiring and creative project!

  Maria Silva 26.02.2016
 • I happened to evaluate it for the Medea Educational Awards: one of the best projects I've ever come across! The teams did a wonderful job, especially the Latvian one!

  Maria Luisa Tonin 29.02.2016
 • I am interested to operate this at my school in Holland to students in the age of 12-13 for one week. Is there anyone else who wants to share this project with us? Please contact me: anap@waldheim.nl

  Annette Nap 11.03.2016
 • Great project

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΒΟΥΡΙΑΔΟΥ 16.03.2016
 • 5 yaş öğrencilerim ile Antalya da bir anaokulundan katılabilirmiyim:))

  Mine KAYA 08.04.2016
 • I am interested to operate this at my school in Italy to students in the age of 12-13. who wants to share this project with us? Please contact me: mauriziotraisci@tiscali.it

  Maurizio Traisci 21.04.2016
 • Hello, we are very interested in this project. Please contact us: verena.behler@gmx.de

  Verena Behler 05.09.2016
 • Hello, I am Nevena Pesic from Serbia. My students (6 students - 14 years old) and I very interested from this project. Contact e-mail: nevena.pesic@gmail.com. Best reagards from Serbia

  Nevena Pešić 12.10.2016
 • I am an IT teacher from Serbia. I would like to cooperate with you in eTwinning. My email is: degeric@gmail.com

  Dragan Egeric 08.01.2017
 • great

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018