powerfulnaturekingdom.et

 • Úroveň : Od 10 pro 11
 • Klíčové kompetence : Cizí jazyky / Digitální / Naučit se učit / Sociální a občanské
Stáhnout projektový balíček - PDF
 • Cíle

  • Vzdělávací a pedagogické: rozvoj vnímání a emocí žáků, ekologického přístupu k přírodě
  • Uvědomělé a aktivní zapojení do ochrany životního prostředí, příprava budoucích odpovědných, environmentálně smýšlejících a aktivních občanů
  • Seznámit žáky s ekologickou výchovou prostřednictvím respektu k rostlinám a živočichům, péčí o ně a bojem proti destruktivním prvkům
  • Rozvoj verbálních a písemných dovedností žáků
  • Motivovat žáky k používání angličtiny procvičováním čtyř dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní
  • Aktivně zapojit žáky do učebního procesu tím, že budou přemýšlet o tom, jak se učí
  • Rozvinout tvořivost žáků prostřednictvím jejich kognitivních dovedností
  • Podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci
  • Rozšířit výsledky této kooperace za hranice třídy (do školy, města, země)
  • Didakticky rozvinout digitální kompetence žáků
  • Pomoci žákům vyjádřit jejich zájem o téma kresbami, fotografiemi, divadlem a uměním obecně

 • Postup

  Během realizace projektu je třeba provést několik kroků. Nejprve je třeba uskutečnit první bod uvedený níže, poté si můžete vybírat kroky podle toho, kolik máte na projekt času, a také podle vzdělávacích cílů.

  Setkání.
  a. Žáci se představí a mluví o svých zájmech, koníčcích, co mají rádi a co ne, a o svých obavách o budoucnost přírody jako takové. Žáci pošlou partnerům podrobný popis sebe sama a ti vytvoří avatara na základě obdržených informací (mohou použít Voki či bitships.com nebo kterýkoliv z doporučených nástrojů)
  b. Žáci mluví o svém nejbližším okolí: škole a městu (pomocí nástrojů jako smilebox). Partneři vyplní krátký dotazník o škole a o městě svých partnerů, použijí k tomu například nástroj photopeach.
  Kouzelní přátelé.
  Poté, co se žáci navzájem seznámí, začnou pracovat na první části projektu: Mohou udělat jednu či více z těchto činností
  o najít si maskota (či ho vymyslet nebo umělecky ztvárnit)
  o navrhnout společné logo pomocí nástroje, např. DrawItlive.com
  o vymyslet píseň pro projekt.

  Žáci mohou hlasováním vybrat nejlepšího maskota/logo/píseň, jež bude reprezentovat jejich projekt.

  Nebezpečí kolem nás.
  Žáci provádí pozorování, píší si poznámky a sdílí odpovědnost jako občané tohoto světa. Žáci pracují v malých skupinách, vyberou si ohroženého živočicha nebo rostlinu.
  a) Fotografická soutěž. Žáci vyfotografují různá místa, živočichy a rostliny, jež se nacházejí v okolní přírodě. Nejlepší fotografie bude vybrána jako snímek na plakát s výchovným poselstvím. Dobrým nástrojem pro tento účel je Glogster.
  b) Malé skupiny vymýšlejí příběh o živočichovi/ rostlině, jimž hrozí vyhynutí. Partnerská skupina bude v tvorbě tohoto příběhu pokračovat. Užitečný pro tento účel může být nástroj Storybird.
  c) Hra ke každému příběhu. Každé skupině bude náhodným výběrem přidělen příběh vytvořený jinou skupinou, který zpracuje jako pantomimu/ hru (natáčí se na video).
  d) Novináři. Různí novináři vedou rozhovor s herci a autory her.

  Čarodějnice. Poznávání příběhů z minulosti, role přírody v mnoha legendách a skutečných příbězích, které se kdysi staly. Zorganizujte videokonferenci na eTwinning Live nebo přímo do třídy pozvěte odborníka na čarodějnice, který žákům bude vyprávět o těchto bájných postavách, jež byly součástí přírody, a jejich příbězích.
  Jako výstup by žáci mohli vytvořit běžnou elektronickou knihu o léčivých bylinách a jejich léčivých účincích.
  Lidé. Mocné království přírody je v našich rukou. Žáci se prostřednictvím navržených projektových aktivit učí o světě, analyzují jeho stav a rozhodují o jeho budoucnosti.
  Udělejte rozhovor s odborníky, kteří pracují v oblasti ochrany přírody.
  Proveďte v rámci projektu průzkum o postoji žáků a dospělých k ochraně přírody, k přírodě samotné, k ptákům, ke zvířatům atd. Otázky, na něž dotazovaní budou odpovídat, mohou připravit žáci ze školy a mohou je položit skupinám ve škole. Lze k tomu použít jednoduchý nástroj, např. Formuláře Google. Výsledky šetření můžete porovnat a představit v TwinSpace.

 • Zhodnocení

  Hodnocení bylo provedeno různými způsoby: rozhovory a průzkumy našich žáků. Učitelé zde mohli získat zpětnou vazbu o nejlepších aktivitách v projektu a doporučení, jak vylepšit ty méně úspěšné.
  Velmi zajímavá a přínosná byla také zpětná vazba rodičů. Velký den oslav (The Great Celebration Day) byl skvělou příležitostí zjistit dojmy a názory rodičů na projekt, na němž jsme s jejich dětmi pracovali během školního roku.
  Také oba učitelé hned po dokončení hodnotili jednotlivé činnosti a mohli jsme se podělit o své zkušenosti z celého projektu: s žáky, učiteli, rodiči a také zaměstnanci školy.

 • Další

  Den oslav powerfulnaturekingdom. Vytvořte na eTwinning Live akci a uspořádejte online oslavu, na níž se účastníci dobře pobaví a představí významnou událost, která se pojí s přírodou: součástí této oslavy by mohly být kvízy, písničky, videa a rozdávání diplomů.
  Slovník powerfulnaturekingdom. Vytvářejte souběžně s projektem slovník. V něm budou v jazycích partnerských zemí uvedena nejdůležitější slova.
  Časopis Powerfulnaturekingdom.et. V průběhu projektu byste mohli vydávat online časopis/noviny. V něm by zúčastněné školy mohly publikovat nejdůležitější výstupy vytvořené během projektu.

Komentáře (14)

 • Hi, I' m a German teacher in a secondary school and this project would be perfect for my students. Please contact me if you are interested in a collaboration with an Italian school:sabry.sv@libero.it

  Sabrina Venti 23.02.2016
 • Interesting ideas!

  Maria Silva 26.02.2016
 • Hi! I´m a bilingual teacher in a Spanish school and I´m looking for a project related to environment, ecosystems, endangered species, etc. My students are 10-11. If someone is interested to work with us, please let me know: nabascalp03@educantabria.es Thanks

  NOEMI ABASCAL 28.02.2016
 • Hi, I'm a schoolhead in Sicily near Syracuse. Our scholl is searching for european partners . This project seems very interesting. My email: agata.balsamo@istruzione.it

  Agata Balsamo 19.03.2016
 • I would like to join in this project with my students!

  Luljeta Koçi 24.03.2016
 • Hi! I`m interested. I`m a Romanian teacher from Bucharest, Gymnasium School. My students are 10-11 years old and they are very curious. Please contact me: bataus_cornelia@yahoo.com. The best wishes!

  BATAUS CORNELIA 26.04.2016
 • Shume domethenes

  Zemrite Hereni 26.07.2016
 • zovem se Tatjana Krpović i sviđa mi se projekat. Ideja je zanimljiva. Srdačan pozdrav od Tanje

  Tatjana Krpović 28.08.2016
 • Hi, I am an English language teacher from Italy, working with a class of middle school students aged 13-15. Together with the Science teacher, we would like to start a project which involves our class and students from a different country (approx. January - April). The aim of the project is to initiate a vegetable garden under guidance of teachers and provide an opportunity to learn by doing. We are looking for partners (any nationality but the project must be carried out in English). School gardens are an effective way to use the schoolyard as a classroom, reconnect students with the natural world and the true source of their food, and teach them valuable gardening and agriculture concepts and skills that integrate with several subjects, such as Science, Art, Health and Physical education, as well as educational goals, including personal and social responsibility. The end product could be a short film/documentary/tutorial in which students would explain benefits of own vegetable gardens from a "scientific" point of view, and film operations like land preparation and sowing with a commentary in English. Finally, students could share own end products and compare/contrast projects based on the experience in each country. This is a general idea and we are quite flexible about implementing the project, so if you are interested in starting a collaboration, get in touch asap. Thank you!

  Licia Arcidiacono 03.12.2016
 • I M a french teacher in Martinique, an Island of Caraibes. This project is perfect for the students of my school. The nature of pur Island is a good subject !

  GAELLE ALBIN 24.05.2017
 • I'm a teacher of English in a highschool in Valencia, Spain and I'm very interested in this project. It would be perfect for my students of second year, 13-14. if you would like to contact with me, this is my email: morbice@gmail.com XELO BIENDICHO

  XELO BIENDICHO 11.10.2017
 • An interesting project! The project addresses a topical theme for the environment. The purpose of the project was to look, to observe, to analyze and to understand how important nature is in our lives in our world. Through the activities it was intended to teach students how to treat nature, respect it, love it and take care of it. The project targets key competencies digital / foreign language / learning to learn / social and civic. The plan is organized, it contains all the important elements of an integrated approach. The process is clear and suitable for the age of the students. The tools are varied, The products produced within the project are particularly useful. The project is a good example for a similar eTwinning project.

  Veturia Seserman 20.10.2017
 • This is a well balanced project. I would be interested to adapt it to my kindergarten children. Congratulations to the teachers and children for your inspiration for the choice of the theme and tools and also for the hard work.

  Ionela Camelia Lazea 29.10.2017
 • useful for education

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018