article image

Ocenění ve speciálních kategoriích

Španělský jazyk
Cenu finančně podporuje španělské ministerstvo školství, kultury a sportu.

V této kategorii bude oceněn projekt, ve kterém účastníci používají španělštinu jako hlavní jazyk pro komunikaci, nebo který je zaměřen na inovativně pojatou výuku španělského jazyka.

Francouzský jazyk
Ceny společně finančně podporují Mezinárodní federace učitelů francouzštiny a francouzské národní podpůrné středisko pro eTwinning.

V této speciální kategorii bude oceněn projekt, ve kterém účastníci používají francouzštinu jako hlavní jazyk pro komunikaci, nebo který je zaměřen na inovativně pojatou výuku francouzského jazyka.

Cena Marie Curie-Skłodowské
Cenu finančně podporuje polské národní podpůrné středisko pro eTwinning.

Tato speciální kategorie byla vyhlášena jako pocta životu a dílu Marie Curie-Skłodowské, vědkyni-průkopnici a dvojnásobné držitelce Nobelovy ceny za fyziku a chemii. Cena bude udělena nejlepšímu projektu zaměřenému na jakékoli matematické nebo přírodovědné téma. Přihlášeny mohou být rovněž projekty z jakéhokoli jiného oboru, jejichž účastníci se jako hlavnímu tématu v rámci projektu věnovali určité části života nebo díla Marie Curie-Skłodowské.

Mevlanova cena za porozumění mezi kulturami
Cenu sponzoruje národní podpůrné středisko pro eTwinning v Turecku.

Mevlana byl básník, mystik, znalec práva a teolog žijící ve 13. století. Během svého života a ve svém díle apeloval na všechny, aby se snažili pochopit rozdíly a překračovat hranice etnik a kultur a vytvářet tak lepší svět. Cena bude udělena za projekt, který rozvíjí povědomí a porozumění ostatním podporou mezinárodního dialogu s účastníky projektu z partnerských zemí.

Cena za anglický jazyk
Cenu finančně podporuje Britská rada

Cena je udělována za projekty, v nichž je hlavním komunikačním jazykem angličtina a jsou zaměřeny na téma solidarity nebo řešení problémů mezi komunitami či státy. Projekty musí být určeny žákům ve věku 12-15 let.

Středomořská cena
Cenu společně finančně podporují národní podpůrná střediska Řecka, Kypru, Francie, Španělska, Itálie, Portugalska, Albánie a Chorvatska

Středomořská cena je určena projektům, jejichž účastníci se zabývají problematikou Středního moře – životním prostředím, historií, kulturou, stravováním, turistikou v dané oblasti a jakýmkoli jiným souvisejícím tématem. Střední moře představuje hlavní „superdálnici“ pro dopravu, obchod a kulturní výměnu mezi různými lidmi. O tuto cenu se mohou ucházet organizátoři projektů pro žáky všech věkových kategorií ze všech zemí.

Cena Peja Javorova – za projekt podporující u mladých lidí lásku ke čtení
Cenu finančně podporuje bulharské národní podpůrné středisko

Tato cena bude udělena projektu, jehož hlavním cílem je rozvíjet u mladých lidí lásku ke čtení. Je pojmenována po Peju Javorovovi, jednom z typických představitelů bulharské literatury. O tuto cenu se mohou ucházet organizátoři projektů pro žáky všech věkových kategorií ze všech zemí.

Cena za občanství
Cenu finančně podporují francouzské a německé národní podporůné středisko

Cena je udělována za projekty zaměřené na objevování principů aktivního občanství. Účastníci mohou zvolit buď historický pohled nebo zkoumat, jaká práva a povinnosti mají občané jak skutečného světa, tak digitálního světa 21. století.

  • Awards