article image

Průsečík vzdělávání a demokracie

Na výroční eTwinningové konferenci, která byla zahájena 24. říina ve francouzském Mandelieu-la-Napoule, se sešli učitelé, tvůrci politik a odborníci z celé Evropy k diskusi o tom, jakou roli hraje vzdělávání ve formování budoucích občanů.

V jaké společnosti budou naše děti zítra žít? Jak se mohou stát platnými členy budoucí společnosti? Tyto otázky podrobně zkoumali, rozebírali a diskutovali o nich účastníci třídenní konferenci ve francouzském Mandelieu-la-Napoule.

První den přes 500 učitelů vyslechlo úvodní projevy Jean-Marca Merriaux, ředitele sekce digitálního vzdělávání francouzského ministerstva vzdělávání a mládeže, a Sophie Fouace, regionální ředitelky Réseau Canopé. Oba zdůraznili, že eTwinning pomáhá nejen u studentů rozvíjet klíčové digitální dovednosti potřebné pro budoucnost, ale také u nich jako ze své podstaty demokratický nástroj prohlubuje a posiluje základní demokratické hodnoty.

Konferenci oficiálně zahájila Sophia Eriksson Waterschoot, ředitelka pro mládež, vzdělávání a program Erasmus+ z Evropské komise. Paní Eriksson Waterschoot všem připomněla, že školy musí být místem, kde jsou žáci připravováni na svoji aktivní roli ve společnosti a občanskou angažovanost: „Demokracie není nic samozřejmého. Funguje pouze pod podmínkou, že se na ní všichni aktivně podílejí.

Klíčový projev přednesla Isabel Menezes, profesorka z fakulty psychologie a pedagogických věd univerzity v Portu (Portugalsko). Ve svém projevu nazvaném Školy jako laboratoře demokracie analyzovala zásadní roli školy ve výchově aktivních občanů a zdůraznila, že „vzdělávání je klíčovým prvkem při prosazování občanské angažovanosti“. Podle názoru Isabel Menezes „představují děti a mladí lidé naši budoucnost a musí mít možnost ji ovlivnit.

Po hlavním projevu přišel čas ocenit vítěze evropských cen za rok 2019.

Kategorie „do 6 let“ – vítězové:

Storytelling leads to robotics / La robotique au service de la littérature enfantine (Vyprávění příběhů jako cesta k robotice)

Kategorie „7–11 let“ – vítězové:

The story of a 1 €uro coin (Příběh eurové mince)

 

Kategorie „12–16 let“ – vítězové:

The truth behind palm oil (Pravda o palmovém oleji)

Kagorie „16–19 let“ – vítězové:

In Sight, In Mind (Na očích i v mysli)

Druhý den měli učitelé na programu nejrůznější workshopy. Vedli je mimo jiné i přátelé eTwinningu: Karen Polak z Domu Anny Frankové, Lysiane André z Terre des Hommes, Laurence Bragard z Domu evropské historie, Harri Beobide z organizace Euroclio a mnoho dalších.

Můžete si stáhnout prezentace v PowerPointu a přečíst popisy workshopů vedených přáteli eTwinningu i jinými významnými odborníky.

Nakonec se o nejlepší postupy i své vlastní zkušenosti podělili v interaktivních workshopech eTwinningoví ambasadoři, s jejichž pomocí se účastníci seznámili s novými výukovými metodam. Ve vlastních workshopech se o tajemství úspěchu podělili také noví držitelé cen.

Třetí, poslední den výroční konference 2019 byl pro účastníky připraven interaktivní vzdělávací program na téma demokracie. Měli za úkol prezentovat vlastní nápady, přesvědčovat kolegy, debatovat a nakonec hlasovat pro nejlepší nápad, tedy praktikovat participativní demokracii.

Po vzdělávacím programu následovala panelová diskuse na téma „Jak můžeme přispět k větší demokratičnosti školského systému?“ Jedním z hlavních výstupů z diskuse byl odvážný názor belgického studenta Berkana Alci, který řekl: „Dovolíte-li studentům být samostatní, zjistíte, že i ti, kteří se méně zapojují, najdou motivaci.

learning activity at the eTwinning conference 2019

Závěrečný projev pronesl Markus Rester, ředitel sekce pro online vzdělávací platformy Evropské komise. Ve své řeči pan Rester poděkoval všem zúčastněným a připomněl, že po skončení konference musí evropští učitelé podniknout potřebné kroky pro to, aby vzdělávací instituce byly vždy místem, kde se vyučuje a praktikuje demokracie.