article image

Výuka změny klimatu pomocí eTwinningu

Součástí prosazování zelené transformace musí být začlenění tématu environmentálně udržitelného rozvoje do vzdělávání. Školy a učitelé musí žákům pomoci porozumět výzvám a umožnit jim něco udělat.

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Tématem roku 2020 jsou klimatické změny a environmentální problémy. Učitelé spolupracují a sdílejí osvědčené postupy s kolegy a žáky, přičemž zdůrazňují, že i když budoucnost vypadá spíše bledě, mohou mladí lidé díky svému vlivu na životní prostředí věci změnit k lepšímu.

Tato eTwinningová kniha představuje výběr eTwinningových projektů a aktivit pro všechny věkové skupiny: od předškolního až po sekundární a odborné vzdělávání.

Každý z projektů v ní obsažených umožnil žákům lépe pochopit změnu klimatu a kroky, které můžeme v boji s ní všichni podniknout. Kniha ukazuje, jak mohou platforma eTwinning a učitelé a žáci, kteří jsou na této platformě aktivní, co nejtvořivějším a nejpestřejším způsobem řešit výzvy dneška. Zároveň prezentuje i to, jak si mohou rozvíjet vědecké a digitální dovednosti a také dovednosti v oblasti kritického myšlení.

  • První část knihy pojednává o příčinách a následcích změny klimatu, přičemž představuje snahy Evropské komise s touto změnou bojovat, a to jak na úrovni EU, tak mezinárodně.
  • Druhá část knihy se prostřednictvím praktických příkladů a eTwinningových projektů týkajících se změny klimatu zaměřuje na vzdělávání o tomto tématu.
  • Třetí část dává mladým lidem prostor navrhnout aktivity, které žákům poskytnou možnost něco ve věci klimatu skutečně udělat.

V eTwinningových projektech, které jsou do této knihy zařazeny, se demonstrují poznatky, nápady a aktivity, díky nimž mohou učitelé v celé Evropě svým žákům předat to, že – jak evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel zmiňuje v předmluvě – péče o životní prostředí „je nemalý úkol, ale také skvělá příležitost změnit naše společnosti k lepšímu.“

Můžete začít tím, že si stáhnete eTwinningovou knihu „Výuka změny klimatu pomocí eTwinningu“. Inspirujme se, přicházejme s nápady a snažme se se svými žáky pro planetu něco udělat.

„Člověk nemůže prožít jediný den, aniž by ovlivnil svět kolem sebe. Nic nezůstane bez následků, a každý se musí rozhodnout, jaké tyto následky mají být.“

Jane Goodallová (primatoložka/antropoložka)