article image

Poznejte a potírejte dezinformace – pokyny pro učitele

Pravda, a lež. Dnes je těžké je rozeznat a cenné je každé vodítko.

Na internetu se šíří nepravdivé nebo zavádějící informace jako nikdy předtím, a je stále více nutné hledat spolehlivé nástroje, jak tento problém řešit, zejména v oblasti vzdělávání.

V řešení tohoto problému hrají klíčovou roli pedagogové: Evropská komise proto nedávno vytvořila sadu nástrojů, jejímž cílem je poskytnout učitelům v sekundárním vzdělávání zdroje, které jim pomohou začít se svými žáky hovořit o tom, v čem nebezpečí špatných informací spočívá, a jak při brouzdání po internetu rozlišit pravdu od lží.

Sada nástrojů Poznejte a potírejte dezinformace obsahuje:

Prostřednictvím příkladů z reálného života, skupinových cvičení a případových studií se žáci seznámí s tím, co jsou dezinformace, jak fungují a jak by na ně měli reagovat.

 toolkit

Tento zdroj přichází v pravý čas na podporu komunity eTwinningu, která se v roce 2021 zaměřuje na téma mediální gramotnosti a dezinformací. Nedávná jarní kampaň nabídla inspirativní materiál a nové nápady, pokud jde o to, jak se vyznat v online prostředí, přičemž do skupiny věnované tématu mediální gramotnosti a dezinformací se přihlásilo více než 8000 eTwinnerů.

Vyzkoušejte naši sadu nástrojů (je k dispozici ve všech jazycích EU) a naučte se rozeznávat dezinformace a bojovat s nimi.