article image

Jak si získat přátele ze zahraničí: úspěšný počin institutů pro přípravu učitelů

Využití technologie ve vzdělávání – projekt institutů pro přípravu učitelů

TTI1

Skupina učitelů z institutů pro přípravu učitelů v Dánsku, Norsku a Itálii vytvořila eTwinningový projekt pro studenty učitelství. Tématem projektu je využití technologie ve vzdělávání. Univerzita a institut pro přípravu učitelů jižního Dánska (UC Syd) se nedávno zapojila do sítě institutů pro přípravu učitelů a paní Sofia Rontini, která zde učí angličtinu, byla jednou z iniciátorek projektu.

TTI2

Od roku 2011 mohou studenti učitelství na institutech pro přípravu učitelů využívat eTwinning a získávat v této činnosti praktické kompetence. V Dánsku se do sítě zapojily Univerzita a institut pro přípravu učitelů severního Dánska, Univerzita a institut pro přípravu učitelů jižního Dánska, a Absalonova univerzita a institut pro přípravu učitelů, a to se záměrem přivést studenty již během studia k aktivnímu využívání eTwinningu a k jeho začleňování do pedagogické praxe.

Cílovou skupinou projektu byli studenti učitelství. Díky spolupráci v rámci projektu měli příležitost k reflexi toho, jakou úlohu hraje technologie ve vzdělávání a v každodenním životě školy (což je o v současnosti, kdy jsme kvůli Covidu-19 všichni fyzicky izolováni, ale můžeme se setkávat a spolupracovat online, velmi relevantní). Platformou pro tuto spolupráci byl samozřejmě eTwinning, jehož prostřednictvím si studenti učitelství mohli vyměňovat znalosti, zkušenosti a nápady se svými kolegy z jiných evropských zemí. Projekt probíhal v březnu a dubnu roku 2020.

Struktura a úkoly projektu pomohly studentům učitelství v přístupu k řadě různých nástrojů a možností eTwinningu. Učitelé vytvořili projekt v eTwinningu a pak získali přístup na TwinSpace (domovskou stránku projektu). Zde se mohli studenti učitelství představit, zachatovat si, nahrát fotografie či doplnit texty a videa.

Celkem 85 studentů učitelství bylo rozděleno do 15 tří- až čtyřčlenných skupin, přičemž v každé z nich byly zastoupeny všechny země, jež se projektu účastnily.

Následně si každá skupina na své stránce vytvořila vlastní TwinSpace a představila své odpovědi a výsledky k úkolům, které se společně řešily. Prvním úkolem bylo představit se:

  • Představit sebe sama a poznat jeden druhého a také eTwinning. Představte své národní tradice, zejména ty, které se týkají školy, a zaměřit se přitom na technologii.

TTI4

Ke splnění tohoto úkolu bylo zapotřebí umět spolupracovat v globální třídě, komunikovat a dorozumět se.

Studenti učitelství se díky eTwinningu nadto zdokonalili v mluveném projevu, interkulturních kompetencích a dovednostech pro 21. století. Museli spolupracovat, komunikovat, kriticky přemýšlet a být kreativní. Každá ze skupin složená ze studentů učitelství z Itálie, Dánska a Norska musela spolupracovat napříč hranicemi a řešit úkoly, diskutovat a vytvářet produkty, které pak prezentovala online.

Skupiny dále pracovaly na těchto úkolech:

  • Didaktický úkol, jenž spočíval ve vytvoření plánu hodiny využívající technologie.
  • Hodnotící úkol hledající odpověď na otázku, jak spojit teorii a praxi. Tento úkol musel být prezentován s pomocí digitálního nástroje.

TTI2

Projekt díky „internacionalizaci z domova“ přispěl k naplnění mezinárodní vize a k posílení interkulturních kompetencí. Účastníci se setkali online, ale (zatím ještě) ne fyzicky, což by mohl být v tomto eTwinningovém projektu další krok.

Všichni studenti učitelství se důkladně seznámili s eTwinningem jako online platformou pro spolupráci. Získali také znalosti o využití technologie ve vzdělávání v jiných evropských zemích a prohloubili si vlastní digitální kompetence.

Projekt navíc jak učitelům, tak studentům učitelství poskytl zárodek sítě evropských kontaktů (budoucích kolegů), kterou budou moci v příštích eTwinningových projektech rozšířit. Prostřednictvím úkolů, které skupiny řešily, se studenti učitelství profesně i osobně seznámili s evropskými tradicemi, školskými systémy, instituty pro přípravu učitelů a digitálními výukovými materiály.

Sofia Rontini z Univerzity a institutu pro přípravu učitelů jižního Dánska uvedla, že učitelé i studenti učitelství z Norska, Itálie a Dánska dokončili hodnocení projektu a že jej všichni považují za velmi vydařený. Projekt ovlivnil i samotné studenty učitelství, protože byl příležitostí ke zdokonalení se v mluveném projevu a v interkulturních a didaktických kompetencích a k reflexi toho, jak měnit svou práci v závislosti na souvislostech výuky a na žácích. Tento eTwinningový projekt dal studentům učitelství opravdu výbornou možnost skutečně a smysluplně spojit teorii s praxí. Několik studentů učitelství se rozhodlo věnovat se eTwinningu i ve své závěrečné práci. I pro žáky bude přínosem a podnětem, když budou jejich učitelé z řad čerstvých absolventů také nadšenými účastníky eTwinningu.

TTI2

Napsala: Lisbeth Kodal, eTwinningová ambasadorka