article image

Učit se cestováním po eTwinlandii

V říjnu 2019 jsem se na eTwinningové konferenci zúčastnila demokratické učební aktivity, která nesla název eTwinlandia. Žasla jsem nad jmény měst v této krajině, protože všechna z nich se týkala jedinečných charakteristik člověka: například laskavosti, odhodlanosti, umění naslouchat a empatie.

Vždy jsem se při výuce ve třídě snažila využívat pozitivní psychologii a pedagogiku, protože všichni potřebujeme cítit, že si nás někdo váží, že jsme kompetentní a že nás lidé přijímají. Cítila jsem, že se jedná o mimořádnou příležitost pracovat novým a velmi zajímavým způsobem. Rozhodla jsem se tedy eTwinlandii se svými žáky procestovat.

Každý týden jeden ze žáků vybral v eTwinlandii město, aniž by ostatním prozradil jaké. Den nato jsem do třídy přinesla náš eTwinlandovský kufr a otevřela jej. Uvnitř bylo vybrané město a indicie k tématu na dotčený týden. Téma jsem vybírala sama vždy tak, aby souviselo s látkou danou vzdělávacím programem. Každý týden bylo téma jiné, měli jsme vlajky, dopravní značky, profese atd. Téma jsme probírali a učili jsme se o něm pomocí rešerší a diskusí. Téma bylo vždy uvedeno indicií z kufru. Žáky tato aktivita velmi zaujala a velmi dychtivě se do ní zapojili. Chtěli hádat, o jaké téma se jedná, a vyprávět o tom, co o něm vědí (nebo co si mysleli, že o něm vědí, a kladli celou řadu otázek.

Jedním z témat byly vlajky. Diskutovali jsme o vlajce Finska a o tom, že modrá je barvou oblohy a jezer a bílá barvou oblaků a sněhu, a také jsme rozebírali to, že je na ní kříž jako na vlajkách moha jiných křesťanských států. Našli jsme řadu dalších vlajek podobných barev či s podobnými prvky, ale také vlajky, které se finské vlajce vůbec nepodobaly, což bylo podnětem k zajímavým rozhovorům o tématech, jako je suverenita, demokracie, tradice, náboženství a kulturní dědictví.

Pak jsem se vydali do eTwinlandie. Začali jsme diskusí o tom, jak se asi žije v nějakém městě, přičemž jsme usuzovali z jeho názvu. V Caring Town (Městě laskavosti) si lidé váží laskavosti. Ale co znamená laskavost? Jak mohou být lidé v každodenním životě laskaví? A jak se takovéto hodnoty promítají do toho, jak vypadá jejich vlajka?

Po diskusi o těchto tématech žáci na papír napsali a nakreslili, jak si takovéto město představují. Často byli na své nápady patřičně hrdí a velmi se jim líbilo, podělit se o to, co vymysleli, s ostatními.

Abychom město opravdu dobře prozkoumali, zaměřili jsme se celý týden především na vlastnost člověka, kterou symbolizovalo. Když jsme byli ve Městě laskavosti, navrhovali žáci různé způsoby, jak k sobě mohou být lidé laskaví, které jsem pak celý týden uplatňovali. A nezapomněli jsme ani na demokracii. Hovořili jsme o ní, a když bylo třeba nějak rozhodnout o kooperativních aktivitách, uchýlili jsme se k hlasování.

Kvůli onemocnění Covid-19, jsme, podobně jako jinde, museli v polovině školního roku přejít na online výuku. Díky eTwinlandii, kterou jsme i nadále cestovali, jsme ovšem měli pocit kontinuity.

I příští rok bude aktivita s eTwinlandovským kufrem pokračovat. Jsem ráda, protože vím, že se na ni moji žáci již teď těší. Měli jsme týdně čtyři až šest hodin věnovaných eTwinlandii a dále hudební výchovu, psaní, čtení a STEAM (tedy přírodní vědy, technologii, inženýrství, umění a matematiku) a emoční dovednosti.

Jednou jsem žákům vysvětlovala zadání, které se netýkalo eTwinlandie a jeden z nich se na mě podíval a řekl: „Anne, Anne, vím. To je spolupráce! Chceš, abychom spolupracovali jako v Cooperation Town (Městě spolupráce).“


Cestovatelský průvodce eTwinlandií

  • Pomozte svým žákům porozumět toponymům eTwinlandie. Poskytněte jim dostatek času na diskusi a nabídněte příklady, které jim budou blízké.
  • Zjistěte, jaká témata jsou ve vzdělávacím programu pro školní rok důležitá, a promyslete, která z nich by se k cestování eTwinlandií dobře hodila.
  • Vytvořte pro žáky dobrodružství: zapojte je pomocí indicií týkajících se napínavého cestování. Využijte eTwinningový zápisník a eTwinningový kufr.
  • Pomozte žákům, aby si to, co se učí o eTwinlandií, spojili i se svou vlastí. Například se lze učit o dopravních značkách a pak vytvořit dopravní značky pro město v eTwinlandii, což žáky povede k tomu, aby se zamysleli nad tím, proč potřebujeme dopravní značky.
  • Vždycky přitom odkazujte na jméno daného města v eTwinlandii a popisujte, jaké zde lidé mají hodnoty a priority. Takto žákům pomůžete rozvíjet emoční dovednosti.
  • Využívejte různé aktivity a dbejte na vyváženou kombinaci jednotlivých přístupů: například malování, stavění, soutěží, příběhů a venkovních aktivit.
  • Určitě do plánovaných aktivit zařaďte také situace, které budou od žáků vyžadovat, aby nějak rozhodli, a to jak sami jednotlivě, tak jako skupina hlasováním. Ke každému tématu budete potřebovat alespoň jednu aktivitu.
  • Žijte a jednejte jako obyvatel eTwinlandie. Pokud jste ve Městě laskavosti, žijte jako jeho obyvatelé, a hovořte o tom, co to znamená, jak předtím, než tak začnete žít, tak během toho, co tak žijete, i poté.
    • Tip: O tom, co budete jednotlivé týdny dělat můžete informovat i jiné osoby ze školy nebo rodiče žáků, a ti se mohou k žákům připojit a také se chovat jako obyvatelé eTwinlandie. Neočekávanou pochvalou lze žáky motivovat k mimořádnému výkonu.

Anne Levon, ambasadorka eTwinningu, S:t Karins svenska skola (švédská škola v Kaarině)