article image

Počáteční odborné vzdělávání a příprava v eTwinningu

V posledních letech má v rámci eTwinningu více prostoru počáteční odborné vzdělávání a příprava, přičemž se většího uznání dostává i práci škol, které se vzdělávání v této oblasti věnují.

eTwinning nabízí pedagogům v odborném vzdělávání vše, co potřebují: od příležitosti sdílet zkušenosti s kolegy z celé Evropy a učit se od nich až po možnosti dalšího profesního rozvoje. eTwinning je pro odborné předměty vynikající platformou, a to vzhledem k tomu, že podporuje pedagogické metodiky, jako jsou například projektové a badatelsky orientované učení.

V roce 2020 byly pro pedagogy v odborném vzdělávání připraveny různé aktivity, a to konkrétně:

  • třídenní online konference, jejímiž tématy byly odborné školy a eTwinning a úloha eTwinningu při přípravě žáků na budoucnost. Jednalo se o počátek nové éry, pokud jde o činnost eTwinningu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Různých workshopů se zúčastnilo 183 učitelů, členů podpůrných středisek pro eTwinning a odborníků, kteří se mimo jiné věnovali těmto tématům: Developing Success Skills with Student Agency [Rozvoj dovedností pro úspěch na základě iniciativy žákůl]; VET for Social Inclusion [Odborné vzdělávání a příprava jako nástroj sociální inkluze]; Labour Market Integration [Začlenění do pracovního trhu]; Early school leaving in VET schools [Problém předčasného odchodu ze vzdělávání na odborných školách] a Skills for the future – the 21st century in the classroom [Dovednosti pro budoucnost – 21. století ve škole].

Podrobnější informace nabízí:

  1. stránky akce;
  2. její program.
  • Byly uspořádány dvě vzdělávací akce, kterých se zúčastnilo přes 250 učitelů působicích v odborném vzdělávání a přípravě.
  1. eTwinningové projekty a projekty k integrované výuce předmětu a cizího jazyka, odbornému vzdělávání a přípravě a programu Erasmus;
  2. Jak začít s eTwinningovým projektem v oblasti odborného vzdělávání a přípravy od nuly?
  • eTwinningový balíček Robo-kód, který vychází z projektu, jenž v roce 2020 získal cenu eTwinningu, se snaží co nejvíce využít učiva probíraného na odborných školách a seznámit mladé žáky s roboty a programováním prostřednictvím aktivit, v jejichž rámci si zúčastnění mohou vše sami vyzkoušet.

eTwinning se i v roce 2021 bude nadále soustředit na učitele působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Vytvářejí se pro ně speciální materiály a aktivity a byla zřízena i zvláštní pracovní skupina zaměřená zvláště na tento druh vzdělávání, do níž jsou zapojena podpůrná střediska.

Více informací o odborném vzdělávání a přípravě v rámci eTwinningu nabízí následující video: