article image

Přátelé eTwinningu: Terre des Hommes

Terre des Hommes, mezinárodní federace bojující za práva dětí a věnující se propagaci spravedlivého rozvoje bez rasové, náboženské, politické, kulturní a genderové diskriminace, patří mezi přátele eTwinningu.

Název „Terre des Hommes“, který zakladatel této organizace Edmund Kaiser zvolil, byl inspirován autobiografickou knihou, jejímž autorem je Antoine de Saint Exupéry. V Terre des Hommes (v češtině „Země lidí“) se tento autor dotýká některých klíčových pojmů, jako je odpovědnost každého za vybudování lepšího světa, potřeba spolupráce a vrozený potenciál každého dítěte rozvinout velký talent, pokud se mu dostane ochrany, péče a lásky.

Hlavním posláním organizace Terre des Hommes je zajistit, aby byla v praxi uplatňována dětská práva a posílit postavení mládeže a dětí tak, aby se mohly aktivně podílet na utváření společností, struktur a mentalit.

Ve snaze organizace Terre des Hommes prosazovat takovéto zájmy se přímo odráží to, jak děti a jejich domovské komunity, jejichž lidská práva jsou porušována, žijí a jaké mají názory.

„Každému dítěti dětství. Každého mladému člověku prostor se projevit. Každou komunitu zapojit.“

V posledních letech se mezi organizací Terre des Hommes a platformou eTwinning rozvinula intenzivní spolupráce. Organizace Terre des Hommes se aktivně podílela na výroční eTwinningové konferenci v roce 2017 na Maltě, na výroční eTwinningové konferenci v roce 2018 v Polsku a také na výroční eTwinningové konferenci v roce 2019 ve Francii, přičemž zástupci této organizace vedli workshop Good governance and participative democracy (Řádná správa věcí veřejných a participativní demokracie). Na tomto workshopu byly představeny metody, s jejichž pomocí lze zvýšit povědomí mladých lidí o občanství a podnítit je k vykročení do prostoru, kde se rozhoduje.

eTwinning a Terre des Hommes mají mnoho společného, a to zejména v roce věnovaném klimatickým změnám a environmentálním problémům. Společným cílem je zajistit, aby mělo každé dítě možnost vyrůstat v bezpečném prostředí, mít přístup k řádnému vzdělání, vést zdravý život a mít pozitivní vyhlídky do budoucna.

eTwinning i Terre des Hommes se teď navíc věnují koronavirové krizi a poskytují pomoc v oblastech, na které se specializují. V historické chvíli, jako je tato, je zabezpečit dodržování práv dětí v konkrétní rovině ještě obtížnější.

Schopnost chránit se před Covidem-19 je u dětí a rodin z nejchudších částí společnosti na celém světě menší. Příliš mnoho z nich je nuceno žít v nevhodných podmínkách, přičemž jedna třetina lidí na Zemi nemá doma k dispozici základní zařízení k mytí rukou. V nejméně rozvinutých zemích světa jsou to dokonce tři čtvrtiny domácností. V době koronavirové krize může být pro děti stále obtížnější navštěvovat školu či pokračovat s učením doma. Organizace Terre des Hommes své služby uzpůsobuje této nové realitě, tak aby mohla dětem a mladým lidem co nejvíce pomáhat.

Organizace Terre des Hommes také dále podporuje děti a mladé lidi v Evropě. V italské Lombardii zřídila bezplatnou asistenční linku, kde jsou lékařům, kteří v době pandemie pracují se zranitelnými rodinami, k dispozici psychologové. Organizace Terre des Hommes také vytvořila příručku, jež se věnuje tomu, jak u dětí v karanténě podpořit psychickou pohodu a zabránit stresu, a která je k dispozici v šesti jazycích.

I v těchto obtížných dnech zůstávají naší prioritou práva a blaho dětí a mladých lidí, což je skupina, na kterou se naše organizace zaměřuje. Ačkoliv dlouhodobý dopad probíhající krize na tuto skupinu zatím předvídat nelze, jsme připraveni jí v rámci svých možností co nejvíce pomoci, chránit ji a posilovat její postavení.

Za 50 let svého působení pomohla organizace Terre des Hommes uplatnit právo na slušný život tisícům dětí. Zajistila poskytnutí zdravotní péče, vzdělávání, prostředky na živobytí a ochranu před zneužíváním, vykořisťováním a násilím. Terre des Hommes vždy prosazuje lidská práva, změnu k lepšímu a pojetí dítěte jako osoby, jejíž důstojnost je třeba plně respektovat.