article image

EUROPEANA – kulturní dědictví na dosah

Posláním portálu Europeana, jednoho z přátel eTwinningu, je podpora digitální transformace v oblasti kulturního dědictví. Jako člen sítě přátel eTwinningu portál EUROPEANA zpracovává odborné poznatky, nástroje a politiky, přičemž prostřednictvím digitalizace podporuje partnerství a podněcuje k inovaci.

Portál Europeana nabízí všem zájemcům a nadšencům bezplatný přístup ke kulturnímu dědictví. Portál Europeana je online katalogem, jenž v tuto chvíli obsahuje více než 50 milionů děl, která zpřístupnilo 3500 historických a kulturních institucí (tedy knihoven, muzeí, archivů a galerií). Tyto materiály jsou všem přístupné zdarma, což dává prostor k tomu, aby je zájemci využili ke vzdělávání, výzkumu, tvorbě či pro pobavení.

Portál Europeana přispívá k tomu, aby byla společnost otevřenější, vzdělanější a tvořivější, přičemž jeho práce se zdaleka neomezuje jen na shromažďování a vystavování různých artefaktů. Jako přítel eTwinningu se portál Europeana neustále snaží sdílet nástroje a znalosti s eTwinnery a ukazuje, jak bohatou sbírkou disponuje tím, že se snadno přizpůsobí tématu každého roku.

V roce 2018, když se eTwinning zabýval tématem kulturního dědictví, zorganizoval portál Europeana na výroční eTwinningové konferenci workshop o výuce využívající digitálního kulturního dědictví. V roce 2019 se eTwinning soustředil na demokratickou participaci a na jeho výroční konferenci portál Europeana vyzval eTwinnery, aby mysleli kriticky a využívali primární zdroje. Prezentoval přitom efektivní techniky, s jejichž pomocí lze odhalit falešné zprávy a utvořit si nezávislý názor, čímž účastníky eTwinningu podnítil k tomu, aby se v roce 2021 zaměřili na téma mediální gramotnost a dezinformace. Portálu Europeana však nejsou cizí žádná témata: na poslední výroční konferenci, jež proběhla v roce 2020 a jejímž tématem byla změna klimatu a ekologické výzvy, se jeho představitelé věnovali problematice udržitelného rozvoje.

Jednou z iniciativ portálu zaměřenou na oblast vzdělávání je Europeana classroom [Europeana ve škole], v jejímž rámci jsou nabízeny atraktivní nástroje a příležitosti k rozvíjení odborných kompetencí, přičemž k dispozici je více než 400 učebních materiálů, videonávodů, aplikací a her. Portál Europeana také za účelem zvyšování povědomí mladších generací o kulturním dědictví organizuje různé soutěže, například Transcribathon nebo GIF IT UP. Druhý z uvedených podniků se snaží podnítit účastníky k využití digitálního kulturního dědictví k vytváření a sdílení jedinečných gifů. Portál Europeana svými aktivitami podporuje plán digitálního vzdělávání EU na období let 2021–2027, pro jehož účely nabízí pestrý a dostupný digitální obsah vysoké kvality.

Měli byste zájem vytvořit si vlastní galerii? Zaregistrujte se na portálu Europeana popusťte uzdu své tvořivosti.