article image

eTwinning podporuje Den bezpečnějšího internetu 2021!

Den bezpečnějšího internetu, který organizuje síť center pro bezpečnější internet Insafe/INHOPE s podporou Evropské komise*, je od roku 2004 klíčovým únorovým datem kalendáře internetové bezpečnosti ve více než 170 zemích.

Letos Den bezpečnějšího internetu připadne na úterý, 9. února 2021. Budou jej slavit miliony příznivců po celém světě, kteří jsou sdruženi v platformě „Together for a better Internet” [Společně za lepší internet]. Vzhledem k nutnosti přizpůsobit se omezením daným pandemií COVID-19 budou letos oslavy tohoto dne asi vypadat trochu jinak, než je obvyklé. Přesto doufáme, že i letos bude oslava Dne bezpečnějšího internetu zajímavá a atraktivní a že nám umožní reflektovat to, jak v souvislosti s pandemií stále více využíváme digitální technologie.

Učitelé, pedagogové a sociální pracovníci mohou přispět ke zlepšení internetu tím, že své žáky a studenty povedou k digitální gramotnosti a kritickému myšlení, což jsou dovednosti potřebné k lepší orientaci v online světě,

a to například tím, že:

  • žákům vštípí některé jednoduché návyky, které jim umožní co nejlépe využít příležitostí, které jim online svět nabízí;
  • využijí pozitivního online obsahu ve třídě a budou své žáky nabádat k tomu, aby jej doma využívali také;
  • vybaví žáky znalostmi, aby se mohli online informovaně rozhodovat, čehož se nejlépe dosáhne vzděláváním a zvyšováním povědomí o bežných bezpečnostních hrozbách na internetu; 
  • sami půjdou vlastním pozitivním chováním žákům příkladem.

V tomto úsilí mohou učitelům a pedagogům pomoci webové stránky Safer Internet Day [Den bezpečnějšího internetu], na kterých je k dispozici sekce Resources [Materiály]. Najdete v ní řadu pedagogických materiálů k online bezpečnosti pro různé věkové skupiny, jež lze využít v rámci aktivit zaměřených na zvyšování povědomí v Den bezpečnějšího internetu i po celý školní rok..

eTwinning podporuje Den bezpečnějšího internetu 2021.

Letos se eTwinning zaměřuje na propagaci mediální gramotnosti. Chceme také naznačit, jak mohou učitelé řešit fenomén dezinformací a falešných zpráv, přičemž zdůrazňujeme význam kritického myšlení v tomto směru. K tomuto tématu proběhne řada různých aktivit a budou k němu k dispozici různé nástroje: kurzy profesního rozvoje, projektové balíčky pro učitele a žáky, konference, komunikační kampaně a články, jež budou publikovány na portálu. Účastníci eTwinningu, které zajímá online bezpečnost, se také mohou přidat ke skupině Bringing eSafety into eTwinning projects [Začleňování e-bezpečnosti do eTwinningových projeků] a sdílet zde své znalosti o tomto tématu s kolegy.

K tématu je k dispozici i eTwinningový balíček Raději bezpečně na internetu než litovat.

Pokud byste se rádi připojili k celosvětové hromadné akci za lepší internet či se zúčastnili aktivit, jež  v souvislosti se Dnem bezpečnějšího internetu probíhají, najdete k tomu potřebné informace na: www.saferinternetday.org/join. Určitě také nezapomeňte sledovat Den bezpečnějšího internetu na Facebooku a Twitteru a neváhejte se s ostatními na sociálních sítích podělit o tom, jaký máte na tento velký den plány (své příspěvky označte hashtagy #SaferInternetDay a #SID2021).

* Den bezpečnějšího internetu probíhá díky podpoře Evropské komise. V současnosti je na něj poskytováno financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy. Více informací o Evropské strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem je k dispozici na stránkách Evropské komise, která tuto strategii zpracovala.