article image

eTwinningové školy: víc než jen certifikát

„eTwinning přinesl naší škole inovaci a evropskou spolupráci, což změnilo způsob, jak funguje. Zvláštní důraz nyní klademe na projektové učení a aktivní spolupráci ve škole i mimo ni.“

Učitel na eTwinningové škole Col·legi Sant Josep ve španělském Navàsu

S tím, jak se blíží konec lhůty pro podávání žádostí o přiznání certifikátu eTwinningová škola na rok 2021/2022, nadešel čas zaměřit se na jeho výhody a na to, jaký má vlastně – kromě uznání práce školy jako takové – smysl. Blahopřejeme školám, které jsme kontaktovali a navrhli jim, aby o certifikát požádaly: nezapomeňte tak prosím učinit do 8. února 2021!

eTwinningové školy jsou pilíři eTwinningu. Tento titul jim je přiznán za jejich nasazení a odhodlané zapojení do eTwinningu, přičemž se zohledňuje to, jak je eTwinning začleněn do politik a postupů školy a příležitostí k profesnímu rozvoji, jež nabízí, a jak je v těchto oblastech využíván. eTwinningové školy jsou ve svých komunitách průkopníky a iniciátory a na evropské úrovni jsou uznávány jako vůdčí instituce, které často hledají další příležitosti pro rozvoj škol. Mnoho z nich je zapojeno do společných podniků s dalšími školami a institucemi, což ukazuje, že získání certifikátu eTwinningové školy je často prvním krokem v rozvoji mezinárodních aktivit školy.

Hodnoty eTwinningových škol jsou shrnuty v jejich poslání, v němž je vymezeno pět oblastí, na které se eTwinningové školy zaměřují. Poslání také funguje jako vodítko pro školy, jež by tento certifikát rády získaly:

 • eTwinningové školy se hlásí k zásadě sdíleného vedení;
 • eTwinningové školy charakterizuje spolupráce, sdílení a týmová součinnost;
 • žáci jsou na eTwinningových školách strůjci změn;
 • eTwinningové školy jsou pro jiné školy vzorem;
 • eTwinningové školy jsou inkluzivními a inovativními organizacemi, které se samy učí.

Když se nějaká škola stane eTwinningovou školou, jedná se především o uznání vyslovené jejím odhodlaným pracovníkům, tedy učitelům i členům vedení školy, kteří jsou aktivními účastníky eTwinningu a společně se žáky neúnavně pracují. Tomuto přístupu se jako hlavnímu tématu věnuje monitorovací zpráva eTwinningu za rok 2020 – eTwinningové školy a sdílené vedení. Pokud vás zajímají bezprostřední zkušenosti s tím, co to znamená být eTwinningovou školou, nabízí tato monitorovací zpráva právě v tomto směru jedinečnou perspektivu. První část zprávy je věnována analýze průzkumu, do kterého se zapojilo 1261 eTwinningových škol, druhá část nabízí podrobnější pohled na následujících šest eTwinningových škol a na jejich konkrétní vývoj:

 • francouzské Lycée des métiers Louis Blériot,
 • řeckou experimentální školu Soluňské univerzity,
 • uskupení Direzione Didattica Ottavo Circolo v italské Piacenze,
 • školu Scoala Gimnaziala nr. 17 v rumunském Botoșani,
 • školu Col·legi Sant Josep ve španělském Navàs a
 • turecké lyceum Dr İlhami Tankut Anadolu Lisesi.

Více informací nabízí i článek o závěrech online konference pro eTwinningové školy „Sdílené vedení: budoucí přístup eTwinningové školy“ a článek eTwinningové školy charakterizuje spolupráce, sdílení a týmová součinnost.