article image

eTwinning za časů uzavření škol: zkušenosti ze Slovenska a Polska

Učitelé na Slovensku a v Polsku našli způsob, jak se s pomocí eTwinningu vypořádat s koronavirovou krizí. Níže jsou popsány jejich zkušenosti.

Denní režim učitele je v době Covidu-19 oproti dřívějšku velmi odlišný. Učitelé pracují z domu, kde si také připravují materiály pro žáky. Pokud žáci při plnění svých úkolů narazí na nějaký problém, zavolají učitelům, kteří jim látku vysvětlí písemně pomocí chatu, nebo prostřednictvím videohovoru. Učitelé, kteří mají díky eTwinningu s podobnou situací zkušenosti, obtíže a výzvy s tím spojené zvládají, a dokáží svým žákům pomoci.

Pro učitele, jako je Katarína Hvizdová, která se účastní eTwinningu a má 13 let praxe, se život změnil:

Jako učitelka a matka mám teď denní režim o dost jiný než dříve. Musím v jednom prostředí zvládnout péči o rodinu, a zároveň i o žáky. Každý den musím vařit a starat se o domácnost, a současně učit. Snažíme se však, aby to stálo za to a abychom si každou minutu dne užili. Hrajeme spolu hry. Hodně spolu mluvíme a máme čas na věci, na které v minulosti čas nebyl. A stále jsme pozitivní.

Jiná učitelka, Kamila Bažíková, která pracuje na střední odborné škole a má 22letou praxi, říká:

Díky eTwinningu jsem flexibilní a mám zkušenosti s prací online. V každém ročníku s výjimkou prvního mám skupiny, které již dříve na eTwinningovém projektu pracovaly, a jsou díky tomu nyní schopny bez problémů pokračovat s učením. Moji žáci vědí, jak funguje internet a jak pracovat s online nástroji. Jsou samostatní, zodpovědní (dodržují termíny) a velmi kreativní. Někteří z nich dokonce sami představují své vlastní kreativní nápady ostatním.

slovak project

Používám dostupné nástroje a žáci se naučili v eTwinningu pracovat. Jedna skupina mých žáků se schází na TwinSpace, kde pro ně kombinuji práci na projektech s tématy z učebnic Pokračujeme s prací na mezinárodním projektu Unser Klima - unsere Welt (Naše klima – náš svět) a spolu s Italy a Poláky jsme zřídili stránku věnovanou online učení, kde sdílíme odkazy a prezentujeme, jak se žáky pracujeme.

Jen o několik kilometrů dále, v Polsku, se učitelé potýkají s týmiž problémy jako jejich slovenští sousedé – a koneckonců i kolegové z většiny zemí zapojených do eTwinningu.

Anna Dziubek, polská učitelka z Wrocławi se 14 lety praxe, popisuje svůj projekt takto:

Projekt Fascinating Professions (Fascinující profese) vychází z pozorování dětí a jejich zájmů. Děti se velmi zajímají o pracující, s nimiž se mohou v každodenním životě setkat. Zvláště se touží setkat s pomáhajícími profesemi (lékaři, policisty, hasiči apod.). Předškolní děti si na ně často spontánně hrají. Děti jsou také zvědavé, když se na procházce městem setkají s listonoškou nebo pekařem. Projekt nabízí partnerům příležitost získat praktické zkušenosti a seznámit se s některými profesemi: od policisty až po spisovatelku. Partneři sdílejí své zkušenosti a znalosti.

Projekt je velmi atraktivní a nabízí dětem příležitost prozkoumávat to, co je zajímá, i okolní prostředí. Předškolní děti rozvíjejí schopnost spolupracovat v rámci své předškolní skupiny a také s projektovými partnery. Děti své projekty i zkušenosti s partnery sdílí velmi dychtivě. V tuto chvíli projekt funguje online. Na stránce Games online jsem vytvořila online puzzle. Hry sdílíme pomocí LearningApps.org a Genial.ly, a také se dotýkají tématu projektu, tedy „fascinujících profesí“. Předškolní děti jsem rovněž podněcovala k tomu, aby se staly malíři a pomocí nástroje Bomomo vytvořily bláznivé obrazy. K přípravě aktivit pro rodiny využívám i dovednosti získané v předchozích online kurzech. Navíc jsem pro děti vytvořila Padlet, do kterého mohou přidávat své práce a s jehož pomocí je mohou sdíle