article image

Ve Španělsku eTwinning přenáší školu k žákům domů

Po celém světě ovlivňuje život žáků a učitelů uzavření škol, přičemž řada jeho důsledků významně narušuje proces výuky a učení.

Od počátku pandemie v roce 2020 se eTwinning snaží reagovat na nově vzniklou potřebu výukové a komunikační platformy, s jejíž pomocí lze zážitek ze školy přenést domů. 

Španělský učitel Javier Gascuena má více než 12 let praxe. Působí na IES Ciudad Jardin, což je středně velká škola ve městě Málaga, která zaměstnává 53 učitelů a kterou navštěvuje asi 600 žáků.  

 Austria1

Škola zajišťuje povinné sekundární vzdělávání, bachillerato (vzdělávání vedoucí k maturitě) a odbornou přípravu (se zaměřením na informační a komunikační technologie). Pro Javiera je eTwinning součástí úsilí vedení školy o zavádění aktivních metodik a přístupu zaměřeného na žáka, jehož smyslem je pomoci komunitě v boji s vyloučením ze vzdělávacího procesu, slabými výsledky žáků a předčasným odchodem ze vzdělávání.

Ani Javier to, podobně jako jiní učitelé po celém světě, v současnosti nemá lehké.

Španělské školy byly z nařízení vlády od 14. března 2020 až do konce školního roku v důsledku koronavirové pandemie uzavřeny. Po jejich uzavření nastal v oblasti vzdělávání naprostý zmatek: učitelé, sociální pedagogové i pedagogicko-psychologičtí pracovníci se snažili se žáky pracovat a vedení škol narychlo organizovalo učení online, přičemž často vytvářelo instruktážní videa a příručky pro učitele, kteří nedisponovali potřebnými digitálními kompetencemi. 

Jakmile se do práce online mohl zapojit dostatečný počet učitelů a žáků, byly výuka a učení obnoveny.  Pracovní den jsem pak obvykle začínal čtením elektronické pošty, prací na tom, aby se mohl připojit co největší počet žáků, a pomáháním ostatním kolegům s technikou. Následně jsem kontroloval, zda se moji žáci přihlásili na platformu Moodle, kterou jsme se rozhodli využívat, a zda byla veškerá práce, kterou odevzdali, ohodnocena a zda k ní žáci obdrželi zpětnou vazbu. Ke každému kurzu, který jsem vyučoval, jsem se snažil vyhledat atraktivní materiály. Chtěl jsem, aby se zaměřovaly na kompetence a aby byly pro žáky zajímavé a motivovaly je k aktivitě. Proběhlo také několik videokonferencí s našimi eTwinningovými partnery, jejichž přípravě jsme se věnovali na různých hodinách.

Pro učitele a žáky, kteří si na práci s eTwinningem zvykli již v letech před pandemií, byl přechod z analogového a prezenčního učení na elektronické a distanční mnohem snazší a zvládli ho mnohem rychleji. Se spoluprací prostřednictvím internetu jsme již experimentovali dříve, a proto jsme na hodinách mnoho času věnovali dovednostem, jež se eTwinningovými projekty rozvíjí.

Od samotného počátku svého zapojení do eTwinningu jsem se soustředil na jeho využití k výuce látky probírané na mých hodinách angličtiny a k rozvíjení školních dovedností a kompetencí.

eTwinning mi umožnil navrhnout aktivity, v jejichž rámci se na závěrečném výstupu podílí žáci z různých zemí světa. Je v nich také nutně reálně komunikovat v angličtině, díky čemuž se jazyk, který učím, stává prostředkem k dosažení cílů projektu i ke zvýšení motivace žáků. V neposlední řadě eTwinning také změnil způsob, jak informační a komunikační technologie využíváme, a to směrem k větší kreativitě a novým tématům, jako je netiketa nebo elektronická bezpečnost. 

 Austria1

Díky rozsáhlým zkušenostem s eTwinningem přišel Javier s dobrými nápady, jak koncipovat online hodiny i domácí úkoly. Zde uvádíme některé z nich:

  • V TwinSpace vytvořte zdi, kam žáci umísťují nápady ke konkrétním tématům a kde na sebe mohou navzájem reagovat.
  • Pracujete s konkrétními tématy a využívejte přitom digitální výstupy umožňující spolupráci: videa, prezentace či dokumenty. 
  • Z látky různých předmětů vytvořte únikovou hru. 
  • Online hodiny pojměte interaktivně, tak aby na nich žáci museli spolupracovat a sami rozhodovat, a nikoliv jen poslouchat, co jim vypráví učitel. 
  • Zpracujte látku projektu formou videohry, kterou si spolu pak během videokonference zahrajete.

Javier se snaží podněcovat žáky k aktivitě tak, že je zapojuje do vymýšlení různých společných činnosti a nechává je, aby sami rozhodli, na co se má třída zaměřit. Zároveň se jim věnuje a stimuluje jejich rozvoj i prostřednictvím (formativního) hodnocení. Úkoly, které zadává, se vždy soustředí na zájmy žáků. Když se dobře využije projektové učení, může být pro žáky učení se doma stejně podnětné jako vyučování ve škole.