article image

eTwinning v malé vesnické škole v malebném údolí řeky Wieprz

Vesnice Szczekarków je předměstím Lubartówa, městečka ve východním Polsku. Nachází se v malebném údolí řeky Wieprz.

Lubartów je krásné městečko s mnoha barokními památkami, například bazilikou sv. Anny a Sanguszkého palácem.

 Polish1

V současnosti má Szczekarków asi 750 obyvatel. Do místní školy chodí 57 žáků. Navštěvují pět koedukovaných tříd. Existuje zde také předškolní skupina čítající 21 dětí ve věku tři až pět let. Škola má 8 tříd vybavených interaktivními tabulemi, projektory a monitory. K dispozici je i malá knihovna. Žáci mohou využít také školních sportovišť: tělocvičny, fotbalového a dětského hřiště. O výuku se ve škole stará 18 učitelů. Většina z nich se na počet hodin odpovídající plnému úvazku dostane jen díky tomu, že pracuje i na jiných školách.

 Polish2

Edyta Borowicz-Czuchryta pracuje již dvacet let jako učitelka angličtiny. Její eTwinningové dobrodružství začalo v roce 2009. Působí také jako eTwinningová ambasadorka. Takto popsala výzvy, jež s sebou práce venkovské učitelky nese: 

Všichni víme, že malé školy se dnes z ekonomických důvodů zavírají. Je škoda, že žijeme v době, kdy už nejde v první řadě o žáky žáci. Vzdálenost mezi místem, kde žáci bydlí, a školou je vždy problém: znamená totiž, že děti stráví v důsledku dojíždění mnoho času mimo domov, a to od velmi útlého věku.

Je navíc obtížné naplánovat školní rok a připravit rozvrh, který bude vyhovovat žákům dojíždějícím z různých oblastí a zároveň i učitelům, kteří učí na různých školách.

Ve školách ve venkovských oblastech se ročníky často slučují, protože dětí je málo. Právě díky slučování ročníků je naše škola pro žáky i nadále tady. Učitelé se ale necítí být ponecháni na holičkách: starší žáci jim s výukou mladších pomáhají. Mladší děti se mohou s prosbou o pomoc obrátit nejen na učitele, ale také na starší spolužáky. Žáci se tak naučí si vzájemně naslouchat.

Ve víceročníkových třídách by měl učitel zjistit, jaké mají žáci potřeby. Aktivity v malých skupinách jsou jednou z nejlepších metod, jak v těchto třídách při výuce postupovat. Učitel může vytvořit aktivity zaměřené na komunikaci a vyzvat žáky, aby využili jazyka a jeden od druhého se učili. Ve víceročníkové třídě musí být učitel také flexibilní: poměrně často je totiž nucen své plány hodin měnit. Pokud je schopen vytvořit pohodovou atmosféru, uvolní se i žáci a budou si hodiny užívat.

Jednou z velkých výhod malé venkovské školy je to, že může přímo spolupracovat s místní komunitou a s trochou úsilí do svého života snadno zapojí rodiče.

V roce 2016, jsme se například zúčastnili celosvětové soutěže, kterou uspořádalo italské ministerstvo školství. Díky spolupráci s místní komunitou, která školu podpořila, jsme se z několika tisíc zúčastněných škol z celého světa umístili na první místě. O rok později se škola zapojila do soutěže o hřiště. A znovu jsme, díky podpoře místní komunity, zvítězili. O půl roku později si už naši žáci mohli užít krásného nového hřiště hned u školy.

Řídím se ve svém každodenním životě jednou radou: „Nezáleží na tom, co škola má, ale co s tím, co má, dokážete udělat.“ Když je učitel dostatečně inovativní, dokáže zázraky.

I díky eTwinningu se nám podařilo uzpůsobit hlavní vzdělávací program zájmu žáků. Je to také skvělá propagace školy zakotvené v lokální komunitě, na periferii, na venkově a v Evropě. Díky různým aktivitám získala škola titul „Medailová škola“ a „Cloudová škola“. Jeden ze žáků po jedné z online schůzek s vrstevníky řekl: „No teda! To je báječné!!! To je fakt hodina angličtiny. A samotná angličtina je skvělá jako prostředek komunikace, není to jen nějaký nudný školní předmět.“

Už rok nás pandemie nutí hledat bezpečné formy vzdělávání. Před rokem jsme ve škole začali používat Office 365.

Žáci také potřebují kreativní aktivity, v jejichž rámci mohou rozvíjet své záliby a zájmy. Zorganizovala jsem proto na platformě Teams večery poezie. Zúčastnili jsme se připomínky varšavského povstání květy narcisů. Realizujeme eTwinningové projekty, které díky aktivitám, spolupráci a online schůzkám s dalšími žáky fantastickým způsobem zpestřují naše vzdělávání. Setkáváme se také se žáky, kteří se zapojili do výzev ve hře Minecraft. Několik nocí jsme ve světě Minecraft věnovali stavbě naší školy, čajovny, Polska či Sanguzského paláce v Lubartówě. Vzdělávání, to je samozřejmě hlavně výuka a učení, ale je to také něco víc...