article image

eTwinning v Moldavsku: kreativita, když jsou školy zavřeny

V Moldavské republice vyučují učitelé žáky na dálku, což vyžaduje mnoho trpělivosti, času a kreativity. Jejich mottem přitom je „Na dálku, ale spolu na eTwinningu“.

V této obtížné době musí učitelé hledat nové způsoby a metody, s jejichž pomocí budou moci pokračovat ve výuce žáků. Tento proces vyžaduje vytrvalost, motivaci, angažovanost a kreativitu.

Technologie dnes hraje díky snadné dostupnosti ve vzdělávání důležitou úlohu. Zapojení do eTwinningu však kromě zvládnutí technologie přináší i další výhodu, která je ještě důležitější. Učitelé v Moldavsku si díky eTwinningu mohli vyzkoušet, jak funguje online spolupráce v praxi, což jim v situaci, kdy byli nuceni začít žáky učit na dálku, velmi pomohlo.

Na platformě eTwinning se rychle zorientovali a našli nástroje, které lze využít k vytvoření virtuální třídy, a využili také řadu nástrojů webu 2.0. Rozhodli se v nové situaci použít eTwinning a TwinSpace, protože učitelům umožňují pokračovat v procesu výuky, učení a hodnocení ve virtuálním prostředí, a přitom udržovat komunikaci se žáky i rodiči.

Například učitelka matematiky Olga Juravschi z teoretického lycea Andreie Straistă ve městě Anenii Noi, vytvořila eTwinningový projekt Matematica pentru toți (Matematika pro všechny).

Jediným účelem a smyslem projektu bylo zajistit pokračování výuky matematiky v průběhu pandemie COVID-19. TwinSpace tohoto projektu je virtuální třídou, v níž můžeme spolupracovat a komunikovat asynchronně. Náš tým sestává ze šesti učitelů matematiky z Moldavské republiky a Rumunska a našich žáků z 9. a 10. třídy. V této virtuální třídě máme možnost vytvářet stránky věnované všem jednotlivým tématům a umísťovat sem příslušný obsah a testy.

Sdílíme zde také videomateriály a další zdroje, které jsou k dispozici na internetu, což žákům rovněž pomáhá se algebru a geometrii naučit. V oddíle věnovaném materiálům jsme vytvořili složky na domácí úkoly. TwinSpace je prostorem, kam se obsah hodin ukládá a kde je po dlouhou dobu k dispozici.

Ludmila Cojocari, učitelka z teoretického lycea Gaudeamus v Kišiněvě, také přišla s projektem, v jehož rámci se TwinSpace změnil na virtuální třídu.

Jakmile byl projekt eTwinning Virtual Classroom (Virtuální eTwinningová třída) schválen, okamžitě jsem se žáky začala pracovat. TwinSpace je virtuální třídou a nabízí řadu možností. S úspěchem je všechny využívám, a online spolupráce se žáky je díky tomu atraktivnější, zajímavější a pestřejší.

Tato platforma nám umožňuje sdílet se žáky vzdělávací materiály a také různé jiné zdroje, přičemž na TwinSpace umísťujeme i hry a testy. Tato platforma nám také umožňuje komunikovat se žáky online prostřednictvím fóra a chatu.

Učte se s eTwinningem, zdokonalujte se ve svých dovednostech a zůstaňte v kontaktu.