article image

eTwinningové skupiny – nástroj pro setkávání a spolupráci online

V uplynulých týdnech po vypuknutí pandemie Covid 19 v Evropě jsme byli svědky nejen uzavření mnoha škol, ale zrušena byla také řada seminářů a networkingových akcí pro učitele. Silnou stránkou eTwinningu vždy byl průběžný profesní rozvoj realizovaný v online prostředí a navazování kontaktů, proto bychom rádi vaši pozornost zaměřili na eTwinningové skupiny.

eTwinningové skupiny jsou virtuální prostředí, kde se eTwinneři setkávají, diskutují a probírají konkrétní náměty, témata či oblasti svého zájmu. eTwinningoví učitelé zde mají možnost podělit se o znalosti a ověřené postupy a navázat kontakty s dalšími učiteli z Evropy i odjinud. Obrovskou výhodou je, že se vše odehrává online.

Po stránce tematické mají skupiny široký záběr, od přírodních věd po jazyky, a členové zde najdou také materiály, jakou jsou metodiky nebo výukové strategie. Sami také mohou založit nebo se přidat do skupiny učitelů ze své školy nebo regionu. Vyhledávat a stát se členem lze snadno v sekci „skupiny na eTwinning Live“!

Skupiny podporované Centrálním podpůrným střediskem“ vedou zkušení eTwinneři. V současné době aktivně pracuje 15 podporovaných skupin, zaměřeny jsou například na angličtinu, environmentální výchovu, kódování nebo STEM. Ve všech podporovaných skupinách moderátoři vyhlašují aktivity a úkoly k diskusím a spolupráci. Podporované skupiny jsou otevřené všem účastníkům eTwinningu bez ohledu na pedagogickou pokročilost.

Některé podporované skupiny jsou určeny pro určité stupně škol nebo skupiny zaměstnanců. Pracuje například skupina pro členy vedení škol.
V dubnu 2020 jsme otevřeli novou skupinu zaměřenou na odborné vzdělávání a přípravu (VET) určenou pedagogům z těchto škol. Do skupiny s názvem „Světové společenství praxe“ zveme všechny učitele odborných škol ke sdílení projektů a příkladů dobré praxe a ke spolupráci na aktivitách, jako jsou online programy.

Podporované skupiny organizují společné aktivity také v době, když jsou školy v důsledku šíření viru covid-19 zavřené, pomáhají takeTwinningovým učitelům a sdílejí úspěšné postupy členů. Aktivity se mimo jiné týkají zaměření skupiny a celoročního eTwinningového tématu. Pro ilustraci uvádíme několik příkladů:

  • Skupina „Zajišťování e-bezpečnosti v eTwinningových projektech“ připravuje online programy zaměřené na to, jak mohou podporované eTwinningové skupiny pomáhat učitelům pracovat v době uzavření škol z domova.
  • Skupina „Angličtina jako druhý jazyk“ sdílí příklady, jak organizovat online setkání a vytvářet v době, kdy jsou školy zavřené, vzdělávací materiály pro studenty.
  • Skupina „Tvořivá třída“ sdílí ukázky, jak být kreativní a šetrný k životnímu prostředí doma i při práci se studenty.
  • Skupina „Podnikatelské vzdělávání“ organizuje chaty na Twitteru a na Internetu vyhlašuje úkoly související s klimatickými změnami a environmentální výzvy.
  • Jste v eTwinningu nováčky? Pak rozhodně zavítejte do skupiny „Virgilio“, která vám bude na cestě eTwinningem průvodcem a nabídne řadu materiálů na pomoc s online výukou s využitím eTwinningu.

Nezapomeňte se seznámit se všemi podporovanými skupinami a na platformě eTwinning Live se staňte jejich členem!