article image

Přátelé eTwinningu: podpora v době koronavirové

Přátelé eTwinningu, to je síť mezinárodních institucí, organizací a iniciativ, které s eTwinningem sdílejí totožné hodnoty. Síť přátel eTwinningu pomáhá šířit hlas a poselství eTwinningu a také rozšiřovat dovednosti jeho účastníků tím, že s nimi sdílí své znalosti.

V době, kdy byly školy zavřeny, to bylo zvláště relevantní. Ukázalo se přitom, že přátelé eTwinningu jsou skutečnými přáteli, protože účastníkům eTwinningu opravdu pomáhali a poskytovali jim podporu a odborné poradenství v celé řadě oblastí.

V březnu pořádala komunita Scientix online seminář, jenž měl inspirovat účastníky eTwinningu k vytváření projektů zaměřených na letošní tém klimatických změn a environmentálních problémů, a to v oblasti STEM (tedy přírodní věd, technologie, inženýrství a matematiky), a pomoci jim s orientací v této problematice. Komunita Scientix navíc vytvořila místnost pro online schůzky (SOMR), jež byla v době plošné karantény v souvislosti s pandemií COVID-19 k dispozici všem učitelům, odborníkům ministerstva školství či odborníkům na obory STEM.

V témže měsíci uspořádali ambasadoři Europeany online seminář na téma, jak přizpůsobit to, jak probíhá učení, online výuce. Europeana také pracovala na shromažďování zdrojů vytvořených pedagogy pro svůj portál, tak aby mohla nabídnout a představit inovativní a inspirující příklady. Tyto příklady naznačují, že oblast kulturního dědictví se snaží v reakci na výzvy této náročné doby využívat digitální materiály.

V květnu odborníci ze sdružení EUROCLIO zorganizovali online seminář, na kterém účastníkům eTwinningu představili sadu vzdělávacích nástrojů, které vyvinuli, přičemž také rozvedli, jak lze jejím prostřednictvím motivovat žáky k výrobě vlastních dokumentárních filmů o nedávných evropských dějinách a v tomto směru je s pomocí této sady nástrojů také podporovat a učit. Sdružení EUROCLIO navíc vytvořilo sedmidílný bezplatný online kurz k výuce dějepisu online (z něhož jsou k dispozici záznamy).

V květnu také účastníkům eTwinningu představil svou metodiku sedmi kroků program Eco-Schools. Tato metodika je inspirována projektovým učením a celoškolním přístupem a nabízí žákům rámec, který jim umožňuje sledovat, studovat, pochopit a na vlastní kůži zažít některé z nejnaléhavějších environmentálních hrozeb, a zároveň přitom podnikat v sedmi krocích opatření, která mají situaci zlepšit.

Nejnovějším přírůstkem do sítě přátel eTwinningu je UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky), který v květnu také uspořádal svou první online akci. UNHCR představil účastníkům eTwinningu komplexní problematiku výuky uprchlíků. Výklad začal pojmem uprchlíka a tím, jak se tento pojem dostal do výuky, a dále se pak věnoval také tomu, s jakými výzvami se děti z řad uprchlíků potýkají.

Platforma Better Internet for Kids (BIK) (Lepší internet pro děti) poskytla účastníkům eTwinningu návod, jak řešit dezinformaci, podvody a falešné zprávy. Na svých webových stránkách nabízí Better Internet for Kids materiály týkající se kroků, které musíme jako jednotlivci podniknout, aby se internet stal bezpečným místem pro všechny:

Organizace Anne Frank Huis (Dům Anny Frankové) uspořádala v květnu i červnu dva semináře o svém online nástroji, „Stories that Move“ (Příběhy proti lhostejnosti). Tato bezplatná interaktivní webová stránka je k dispozici v pěti jazycích, přičemž nabízí pět učebních cest, které pomáhají mladým lidem prozkoumat dopad nenávistných verbálních projevů, vyloučení a diskriminace.

Dům evropských dějin vytvořil tematické třídní aktivity, jež jsou k dispozici ve 24 jazycích a v řadě #HistoryHoarding dal také vzniknout vzdělávacím hrám, které mohou dětem posloužit jako aktivity, jež lze provozovat uvnitř: