article image

eTwinning blahopřeje vítězům evropských cen eTwinningu za rok 2020

Evropské ceny eTwinningu jsou pro eTwinningové projekty největším uznáním. Nejlepším projektům, které na evropské úrovni v průběhu roku proběhly, je uděluje mezinárodní porota složená z odborníků.

Letos byli z 932 přihlášených projektů vybráni čtyři vítězové: po jednom v každé z věkových kategorií: Busy Bugs in my Bag [Pytel plný hmyzu] (kategorie do 6 let), Wonderland [Říše divů] (kategorie 7–11 let), EU've got mail [Dopis pro EU] (kategorie 12–15 let) a Robo-Code [Robo-kód] (kategorie 16–19 let). Všechny tyto projekty představují vynikající práci a jsou výborným příkladem spolupráce.

Výběr projektů i udělení evropských cen eTwinningu letos proběhlo za mimořádných okolností, které nás provázejí celý rok 2020. eTwinning vzhledem k aktuální situaci nemohl uspořádat slavnostní fyzické předávání cen. Přesto si přál najít způsob, jak poblahopřát vítězům k jejich skvělé práci!

Níže najdete videoblahopřání všem vítězným projektům ze všech kategorií:

Busy Bugs in my Bag [Pytel plný hmyzu] (kategorie do 6 let)

Wonderland [Říše divů] (kategorie 7–11 let)

EU've got mail [Dopis pro EU] (12–15 let)

Robo-Code [Robo-kód] (kategorie 16–19 let)

Slavnostní předání cen proběhne na výroční eTwinningové konferenci 2020. Odkaz na živé streamování bude již brzy k dispozici na této stránce.

Blahopřejeme všem vítězům letošních evropských cen eTwinningu!