article image

eTwinning a přátelé: Dům Anny Frankové

Deník Anny Frankové vždy byl a dosud je pro lidi z celého světa velkou inspirací. Je velmi důležité, aby současná generace znala Annin příběh a poučila se z minulosti.

Dům Anny Frankové patří mezi aktivní přátele eTwinningu. Tato nezisková organizace založená 3. května 1957 provozuje muzeum v domě, kde se Anna Franková během druhé světové války jako pronásledovaná Židovka skrývala. Hlavním cílem organizace je zachovat úkryt Anny Frankové, umožnit veřejnosti , aby ho mohla navštěvovat, a šířit povědomí a význam Annina životního příběhu.

Pracovníci Domu Anny Frankové vytvářejí výukové materiály a připravují workshopy zaměřené na život Anny Frankové, druhou světovou válku, holocaust, antisemitismus, předsudky a mnohá další důležitá témata. Materiály jsou určeny mladým lidem a odborníkům.

Online nástroj Stories that Move je k dispozici zdarma: jde o interaktivní webové stránky s pěti studijními drahami, na nichž se mladí lidé seznamují s důsledky nenávistných projevů, vyčleňování ze společnosti a diskriminace. Mladé mají přivést k soucitu s druhými a zprostředkovat jiný pohled. Učitelé zde navíc najdou bezpečné prostředí pro vedení náročných diskusí. Prostřednictvím osobních příběhů jiných mladých lidí jsou žáci vedeni k hodnocení vlastního rozhodování v situacích, kdy jsou konfrontováni s nerovnoprávností a nenávistí.

V uplynulých měsících navázali pracovníci Domu Anny Frankové a eTwinningu pevnou spolupráci. Příběhy Stories that Move byly prezentovány v rámci několik eTwinningových online seminářů, např. Diskutujeme o různorodosti a diskriminaci – jak pracovat s nástrojem Stories that Move, který byl součástí Jarní kampaně 2019, nebo během výroční eTwinningové konference: Průsečíky vzdělávání a demokracie, která proběhla v říjnu v Mandelieu-la-Napoule .

Na workskhopu v rámci výroční eTwinningové konference účastníci diskutovali o tom, jak metody vizualizace uvažování a kombinované učení mohou pedagogům napomoci k větší inkluzivnosti. Umožňuje to skutečnost, že všichni studenti mohou v debatách o odlišnostech a diskriminaci vyjádřit vlastní názor a být vyslyšeni. Diskusi vedla Karen Polak, projektová manažerka Domu Anny Frankové, kterou jsme během konference také vyzpovídali:

Když učitelé najdou čas a umožní studentům společně debatovat a vyměňovat si názory, je to začátek vzájemného naslouchání, povídání a sdílení, což je pro demokracii důležité. Je to naprosto zásadní, protože pokud se sdílení neděje na školách, proč by se mělo dít mimo ně? (Karen Polak)