eTwinning a Brexit

Spojené království již není členským státem Evropské unie.

Bezprostředním důsledkem je, že financování britského národního podpůrného střediska dnes končí. Učitelé z Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska se ode dneška nebudou moci přihlásit do eTwinningu Live.

Spojené království se na tomto projektu podílelo 14 let a počet britských uživatelů, kteří se zapojili, dosáhl 30 075 (první z nich se zaregistroval v roce 2005) a počet zúčastněných britských škol 15 099. Celkem získali Britové 563 evropských certifikátů kvality. Nepochybně zde tedy zůstává silný odkaz.

Ačkoliv se již britští učitelé na eTwinningu nebudou podílet tak, jak jsme zvyklí, mohou je jiní účastníci eTwinningu do prostorů TwinSpace u stávajících projektů i nadále zvát jako hosty. Takto by tedy měli mít možnost zůstat v kontaktu se svými partnery a podílet se na eTwinningových projektech podle vlastního uvážení nápady a inspirativními podněty.

Věci se mění, a ačkoliv přátelé odcházejí, bude eTwinning i nadále prostorem, kde se mohou setkávat školy, učitelé a žáci z Evropy.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali britskému národnímu podpůrnému středisku za to, že nám celou dobu pomáhalo a podporovalo nás, a přejeme jeho pracovníkům mnoho úspěchů.

„Nikdy nesmíme pochybovat o tom, že malá skupinka přemýšlivých a odhodlaných občanů může změnit svět. Je to totiž jediný způsob, jak ke změnám kdy došlo.“

Margaret Mead