article image

eTwinning – Označení Evropské dědictví pomáhá zažít historii a učit se dějinám

Místa Evropského dědictví jsou milníky na cestě k současné Evropě. Od počátků civilizace až po Evropu dnešních dní tato místa oslavovala a symbolizovala hodnoty, dějiny a integraci Evropy.

eTwinning od roku 2005 uznává důležitost kulturního dědictví a podporuje výuku a učení se o něm. Rok 2018 byl Evropským rokem kulturního dědictví a eTwinning se na téma kulturního dědictví zvláště zaměřil. Poskytl přitom učitelům a žákům řadu různých zdrojů a skvělých nápadů na školní i mimoškolní aktivity k tomuto tématu.

Označení Evropské dědictví, jedno z konkrétních opatření v rámci programu Kreativní Evropa, vám pomůže najít a vybrat další destinace, které budete se žáky prozkoumávat. Objevujte virtuálně či osobně památná místa, učte se o významu našich společných evropských dějin, zažívejte je a vyučujte.

Navštivte mapu míst pyšnících se označením Evropské dědictví a objevte památná místa v Evropě, od Atén po Rigu, od Azor po Bukurešť. Tato místa byla pečlivě vybrána s ohledem na svou symbolickou evropskou hodnotu, roli, kterou hrála v evropských dějinách, a aktivity, které nabízejí a které sbližují Evropskou unii a její občany.

Jste účastníkem eTwinningu a fascinuje vás evropské kulturní dědictví? Zajímají vás kulturní krajiny či přírodní, mořská, archeologická, průmyslová nebo městská památná místa? Chcete se něco dozvědět o památkách, vzpomínkových topoi, kulturních objektech a nehmotném dědictví, jež souvisí s nějakým místem? Líbí se vám, když se na svých cestách vždy dozvíte i něco o historii místa, jeho nejznámějších budovách, a proč se věci mají tak, jak se mají? Chcete se o fascinaci historií a vášeň pro ni podělit i se svými žáky?

Objevte, která památná místa k vám promlouvají, a připravte své další eTwinningové dobrodružství.

Jak se mohou místa s označením Evropské dědictví zapojit do eTwinningových projektů?

Místa s označením Evropského dědictví organizují vzdělávací aktivity, a to zejména pro mladé lidi, což zvyšuje povědomí o společných evropských dějinách a posiluje pocit sounáležitosti ve společném prostoru. Když je pozvete do svého TwinSpace, mohou místa s označením Evropské dědictví tyto aktivity s vámi a s vašimi žáky sdílet.

Chcete-li získat další informace k místům s označením Evropské dědictví, obracejte se na e-mailovou adresu: EAC-Culture@ec.europa.eu.