article image

eTwinneři, rádi bychom znali váš názor: nová veřejná konzultace k iniciativě Cesty k úspěchu ve škole

Nová iniciativa Cesty k úspěchu ve škole, kterou organizuje evropská komisařka Mariya Gabriel, si za cíl klade pomoci mladým Evropanům k lepším výsledkům ve vzdělávání.

Od počátků eTwinningu v roce 2005 je jedním z cílů učitelů, kteří se na něm podílejí, rozšiřovat obzory svých žáků, zabývat se výzvami v oblasti vzdělávání a co nejtvořivěji a nejdůrazněji na ně reagovat.

Po celý rok 2017 se ve světě eTwinningu řešilo téma inkluze. eTwinningová kniha Budování kultury inkluze pomocí eTwinningu představuje výběr projektů a aktivit eTwinningu, jež se zaměřují na podporu inkluzivního vzdělávání. Ukazuje přitom, jak učitelé a žáci, kteří se účastní eTwinningu, přispívají k řešení výzev v oblasti vzdělávání, jako je pokračující plnohodnotná inkluze mladých lidí s poruchami učení, problémy se školní fobií a s nižší úrovní kvalifikace nebo špatnými školními výsledky mladých lidí.

eTwinningové školy tuto práci využívají a dále prohlubují: aktivně totiž propagují hodnoty a pedagogické postupy eTwinningu, jsou pro komunity, v jejichž rámci působí, vodítkem a pro jiné školy představují vzor.

Učitelé na eTwinningových školách využívají eTwinning k podpoře a realizaci výuky, a to s pomocí inovativních pedagogických modelů, jejichž součástí je i řada různých přístupů: mimo jiné kooperativní učení, učení orientované na žáka či flexibilní práce s časem a prostorem, v němž se žáci učí.

V souvislosti s prací na opatřeních ke zmírňování problému předčasného odchodu ze vzdělávání, jež na úrovni EU probíhá od roku 2011, vytvořila Evropská komise Evropský soubor nástrojů pro školy, který nabízí konkrétní nápady na zlepšení spolupráce v rámci škol, mezi nimi i mezi školami a dalšími subjekty, a to s cílem umožnit všem dětem a mladým lidem, aby ve škole uspěli.

eTwinning přispívá k naplnění vize, která byla pro tuto konzultaci stanovena, a vyzýváme proto členy naší komunity, aby se podělili o své názory.

V otevřené veřejné konzultaci, kterou k tomuto tématu Evropská komise zahájila, mají být shromážděny náměty na opatření, která by se mohla stát součástí nové iniciativy na vytvoření komplexního politického rámce v této oblasti.

Záměrem je přitom pomoci všem mladým Evropanům k lepším výsledkům ve vzdělávání, a to především tím, že se:

  • pomůže žákům dosáhnout základní úrovně základních dovedností;
  • sníží míra předčasného ukončování školní docházky / odborné přípravy;
  • budou žáci motivovat k dokončení vyššího středoškolského vzdělání.

Výsledkem bude návrh doporučení Rady, který se zaměří na nejvíce ohrožené skupiny.

Evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel konzultaci okomentovala takto:

„Zajištění toho, aby všichni žáci mohli plně využít potenciál, který mají, a to bez ohledu na své socioekonomické zázemí nebo osobní situaci, je nezbytným předpokladem toho, aby byly společnosti v Evropě spravedlivější, inkluzivnější a lépe připraveny na budoucnost. V současnosti je tento úkol ještě naléhavější: pandemie odhalila, a v některých případech dokonce zhoršila stávající problémy dané nerovnostmi, rozdíly a nedořešenými potřebami v našich vzdělávacích systémech.“

Do veřejná konzultace se lze zapojit do 30. září 2021.

Podílejte se na utváření iniciativy Cesty k úspěchu ve škole. Zapojte se do konzultace zde