article image

eTwinneři, o váš názor je zájem: otevřená konzultace k tématu vzdělávání pro zelenější a udržitelnější Evropu

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k tématu vzdělávání pro zelenější a udržitelnější Evropu. Tato konzultace je otevřena široké veřejnosti a zúčastnit se jí může každý.

eTwinning od svých počátků intenzivně podporuje environmentální vzdělávání. Školy, jež se eTwinningu účastní, poskytují učitelům informace a znalosti, které jim pomáhají změnu klimatu reflektovat a vysvětlovat žákům její dopady.

V roce 2020 se eTwinning v přesvědčení, že učitelé a jejich žáci hrají důležitou roli při zvyšování povědomí o tom, co lidstvo v souvislosti se změnou klimatu čeká, zaměřil výhradně na klimatické změny a environmentální problémy.

Doporučená eTwinningová skupina SENSE (Sustainability Education Network Service eTwinning [eTwinningová síť pro vzdělávání v oblasti udržitelnosti])] navíc pro své členy pilně organizovala řadu online workshopů k tématu vzdělávání k environmentální udržitelnosti. Tyto akce, které se konaly od dubna do června, byly pro eTwinnery skvělou příležitostí k tomu, aby si vyslechli hosty, navázali kontakty s ostatními členy skupiny SENSE a sdíleli zkušenosti s tím, jak při učení udržitelnosti ve školách přistupovat.

Dobrá práce však nikdy nekončí!

Účastí na konzultaci mohou učitelé zapojení do eTwinningu Evropské komisi pomoci připravit v roce 2021 návrh doporučení týkající se vzdělávání v oblasti environmentální udržitelnosti zaměřeného na žáky všech věkových kategorií a na všech úrovních vzdělávání.

Tato konzultace je důležitým krokem, který pomůže zemím EU ve spolupráci a tvorbě lepších politik v oblasti vzdělávání k environmentální udržitelnosti, vzdělávání v oblasti klimatu, biodiverzity a souvisejících témat, přičemž právě učitelé zapojení do eTwinningu mají nejlepší předpoklady k tomu, aby poskytli relevantní podněty.

eTwinneři budou mít v rámci konzultace možnost odpovědět na otázky obdobné těm následujícím:

  • Pěstují se u žáků v Evropě dovednosti a znalosti, které potřebují k tomu, aby mohli řešit klimatickou krizi a úbytek biodiverzity?
  • Dostává se učitelům náležité přípravy a podpory, aby mohli o těchto obtížných tématech vyučovat způsobem, který žákům pomáhá?
  • Podporují vzdělávací programy rozvoj postojů a hodnot potřebných k prosazování environmentální udržitelnosti?
  • Jak můžeme zajistit, aby mladí lidé získali správné dovednosti pro zelená pracovní místa budoucnosti?

Konzultace byla zahájena v pátek 18. června a potrvá 14 týdnů, tedy do 24. září 2021. Zapojte se do konzultace a spoluutvářejte budoucnost sebe sama i svých žáků.