article image

Komisařka Mariya Gabriel navštívila Dům evropských dějin

Boj proti dezinformacím musí být veden na několika rovinách. Je třeba se mimo jiné zaměřit na transparentnost online zpravodajství, pluralitu a nezávislost médií a vývoj nástrojů pro ověřování obsahu.

Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, navštívila 29. června 2021 Dům evropských dějin, kde si prohlédla výstavu Fake For Real, A History of Forgery and Falsification [Falešný za pravý: dějiny padělků a podvrhů].

Výstava představuje téměř dva tisíce let padělatelství, přičemž si za cíl klade zvýšit v dnešní době povědomí o tom, jak snadné je člověka oklamat a přimět ho k tomu, aby uvěřil něčemu falešnému, a jak nebezpečné následky to může mít.

eTwinning proti „klamavým informacím“ bojuje již od svého vzniku v roce 2005. Rok 2020 byl však rokem koronavirové pandemie a jasně ukázal, že vystavení občanů dezinformacím představuje obrovský problém, a to nejen u dospělých, ale i u žáků.

Komisařka Gabriel o výstavě prohlásila toto:

„Má velký význam, vidíme totiž, že i v našich dějinách byla některá důležitá fakta falešnými zprávami. Na výstavě se mi velmi líbí interaktivní způsob předávání vědomostí, díky kterému funguje (například pro děti) jako hra. Víme, že takto lze také oslovit více lidí, a více tak na toto téma upozornit. Výstava nám ukazuje, jak je důležité se na jedné straně z naší historie poučit, ale na druhé straně také vychovávat mladší, tedy nastupující, generaci inovativněji a interaktivněji.“

Po návštěvě výstavy se komisařka Gabriel setkala se zástupkyní Centrálního podpůrného střediska pro eTwinning. Úlohu, která učitelům a eTwinningu, tedy online komunitě učitelů v Evropě, pokud jde o to vybavit žáky dovednostmi potřebnými k boji s dezinformacemi, připadá, zhodnotila komisařka Mariya Gabriel takto:

„Učitelé hrají zásadní roli, protože jsou to právě oni, kdo může našim mladým lidem pomoci pochopit, co to znamená kriticky myslet a jak se rozhodovat informovaně. I učitelé musí mít možnost osvojovat si různé dovednosti a využívat různé nástroje, a proto je eTwinning tak důležitý. Jednak takto mohou učitelé sdílet osvědčené postupy a získat přístup k online materiálům a k inovativním pedagogickým postupům, a jednak je to nejlepší způsob, jak skutečně oslovit naši mládež, tak aby si uvědomila, že nástroje má k dispozici. Je pak na ní, aby se rozhodovala informovaně, a to je velmi, velmi povzbudivé. Proto na eTwinning velmi spoléhám.“